HELSENORGE

Nye Rikshospitalet og Nye Aker: Statlig regulering

Administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus mener Regjeringens beslutning er viktig.Illustrasjon av Nye Rikshospitalet. Helse Sør-Øst RHF.
Illustrasjon av Nye Rikshospitalet. Helse Sør-Øst RHF.
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan. 

– Dette gir oss en nødvendig avklaring for å komme videre med byggingen av Nye Rikshospitalet og Nye Aker sykehus. Vi trenger nye bygg for å skape den best mulige pasientbehandlingen for Oslos befolkning, i regionen og nasjonalt. Vedtaket innebærer at vårt forberedende arbeid nå kan gjennomføres med trygghet for at de nye sykehusbyggene blir realisert, sier Bjørnbeth.

Styreleder Gunnar Bovim understreker betydningen av rollen OUS har for det nasjonale helsetilbudet – og for forskning, utdanning og innovasjon:  

– De nye sykehusene er avgjørende for det lokale sykehustilbud for Oslos befolkning, for regionen og hele landet. Denne beslutningen vil gi fremdrift for dette arbeidet, sier Bovim.