HELSENORGE

Nytt ungdomsråd for perioden 2019-2021

Oslo universitetssykehus opprettet sitt første ungdomsråd i 2012. Nye medlemmer har kommet og gått og nå har Ungdomsrådet for neste periode hatt sitt første møte.

Det er et ivrig og engasjert råd som nå skal tale unge pasienter og pårørendes sak i sykehuset.

Godt i gang

Organiseringen av rådet og arbeidsform har utviklet seg mye siden oppstarten i 2012. Ungdomsrådet opplever at de blir lyttet til og at de får mange saker de må jobbe med. Ledere og helsepersonell i alle deler av sykehuset har stadig behov for innspill fra Ungdomsrådet på ulike prosjekt eller tiltak og de siste årene har ungdomsrådet blitt populære foredragsholdere både internt og eksternt.

Men den gruppen det er vanskeligst å komme i kontakt med er sykehusets ungdomspasienter. Det vil være et av målene for neste periode å finne måter å få innspill fra andre unge pasienter.

- Det er jo dem vi er her for! Vi som sitter i ungdomsrådet har alle egen erfaring med sykehuset, men det finnes jo så mange flere enn oss. Vi ønsker å være en stemme for flere en bare oss selv. Så derfor lurer vi på hva andre ungdom opplever som viktig!, sier leder av Ungdomsrådet Sandra Scott Nicolaysen.

Nicolaysen ble gjenvalgt som leder av ungdomsrådet i to år til.

- Jeg ønsker å løfte frem alle medlemmene. Det står jeg virkelig for. Det i tillegg til å få enda mer økt fokus på ungdomshelse er også en ambisjon, sier hun engasjert.

Nye medlemmer

Fem ungdommer er nye i ungdomsrådet for perioden 2019-2021 og fem av dem er re-oppnevnt fra forrige periode. Rådet har også en fast representant fra det sentrale brukerutvalget ved sykehuset. Dette gjør samarbeid og dialog mellom sykehusets brukerutvalg og ungdomsråd enklere.

Nikita Amber Abbas ble valgt som nestleder. Hun har vært med i rådet i to år og gleder seg til å gå inn i en ny rolle.

- Det har vært utrolig gøy og lærerikt å være med i ungdomsrådet så langt og jeg er veldig klar for å ta enda litt mer ansvar, sier Abbas.

Både Nicolaysen og Abbas går inn i rollene med stort engasjement og gleder seg til samarbeid og nye utfordringer.

 

Foto av ungdomsrådet

Medlemmer i ungdomsrådet 2019-2021

 

Medlemmer i ungdomsrådet 2019-2021

Sandra Scott Nicolaysen, 22 år (leder) (ytterst til høyre på bildet)

Nikita Amber Abbas, 18 år (nestleder) (foran til venstre på bildet)

Ingrid Tronesvold Hodø, 22 år

Mette Braastad Brandal, 18 år

Ferdinand Kasper Linja Tollefsen, 17 år

Felix Rustad, 14 år

Hedda Marie Hoff 16 år

Lene-Maria Andreassen 22 år

Nathaniel Hove Scarborough 16 år

Hanne Eriksson, 24 år

Stine Bjerklund Dybvig, 26 år (Brukerutvalgets representant)

Noen av ungdomsrådets hjertesaker i 2018

  • Overgangen fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling – Vi ønsker en overgang som er godt planlagt og tilpasset våre behov
  • Tilrettelegging for unge voksne innlagt på voksenavdelinger i sykehuset - man blir ikke nødvendigvis voksen den dagen man fyller 18!
  • Overgangen fra sykehus til hjem og kommune/bydel – vi er helt avhengig av at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider godt!
  • Alle pasienter og pårørende skal tilbys gratis trådløst internett – dette har vi kjempet for siden vi startet. Kan det virkelig ta så lang tid?
  • Samarbeid med andre ungdomsråd i Norge – Nå har alle helseforetak i Norge fått ungdomsråd og vi jobber sammen for å finne gode måter å jobbe på og står sammen om de sakene vi har til felles.

Et av de morsomste prosjektene i 2018 var Ekspertsykehusbloggen sitt tema om Ungdomshelse i januar 2018. Ungdomsrådet skrev mange av blogginnleggene denne måneden. Temaet resulterte også til et innslag på God Morgen Norge på TV2. Dersom du ikke har fått med deg dette allerede, har du mye spennende lesestoff i vente. Ekspertsykehusbloggen finner du her.

I 2018 fikk Oslo universitetssykehus endelig en overordnet retningslinje for ivaretagelse av ungdom og unge voksne. Du finner retninglinjen i eHåndboken.

- Vi anbefaler alle som jobber med pasienter i alderen 12-26 år å se på denne, og ikke minst ta den aktivt i bruk i sykehushverdagen, sier Nicolaysen.

Ungdomstiden varer helt til 26-årsalderen, det er det viktig at helsepersonell husker på og vet. Årsaken til dette er at menneskets hjerne ikke regnes som ferdig utviklet før mot midten av 20-årene. Så det betyr at avdelinger med voksne pasienter må være ekstra oppmerksomme på denne unge pasientgruppen.

Tar gjerne imot ideer


Ungdomsrådet har en facebookside og oppfordrer folk til å besøke den, like siden og poste forslag til saker ungdomsrådet kan jobbe med. Ungdomsrådet på facebook: www.facebook.com/ungdomsradetous og på Instagram: www.instagram.com/ungdomsraadet_ous

Ungdomsrådet kan også kontaktes på e-post: ungdomsradet@ous-hf.no

På hjemmesiden til ungdomsrådet kan du lese mer.