HELSENORGE

Økning i antall transplantasjoner

Etter noe svake tall for transplantasjoner i 2016 ser det nå ut til å gå riktig vei igjen. Spesielt positive er tallene for lunger og nyre fra levende giver.

​I årets ni første måneder ble det transplantert totalt 395 organer til 355 personer. Åtte av ti pårørende er positive til organdonasjon, noe som er litt lavere enn tallene for årets første seks måneder.

Det ble transplantert til sammen 30 par med lunger i årets første ni måneder, noe som er det høyeste på ni år.
Tallene for levende giver av nyre ser også ut til å peke rett vei, 55 personer fikk frem til utgangen av september en ny nyre fra en nær pårørende.

Levende donor nummer 3000

For kort tid siden ble nyre fra levende donor nummer 3000 transplantert på OUS Rikshospitalet. I Norge har man brukt levende givere av nyre siden 1970 og det er alltid førsteprioritet i Norge å undersøke om man kan bruke levende givere da dette gir bedre resultater på sikt. Det er antallet levende givere som går mest ned. I mange år har antall transplantasjoner med levende giver variert rundt 80 per år. Men i fjor ble det transplantert 47 nyrer fra levende giver.
Så langt i år er det satt datoer for rundt 70 nyretransplantasjoner med levende giver.

I Norge har en siden det nasjonale nyretransplantasjonsprogrammet startet i 1970 hatt fokus på både levende og avdøde givere. Det har lagt grunnlag for et vellykket transplantasjonsprogram for nyrer og internasjonalt har Norge vært blant de beste når det gjelder antall transplantasjoner per innbygger per år og kort tid på venteliste for transplantasjon.

Færre på ventelister

Med økt transplantasjonsaktivitet reduseres også ventelistene noe. Dette gjelder riktignok ikke alle organer da spesielt transplantasjon av nyre er noe som skal tilbys til stadig flere pasienter.

Se hele statistikken her.