Oslo universitetssykehus går fra gul til grønn beredskap

Oslo universitetssykehus går 16. april fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien.

 


– Vi er nå i en situasjon der vi skal ta opp igjen mer av den elektive aktiviteten, og vi går dermed i retning av mer normal drift for en periode. Vi har også fått på plass gode planer for ytterligere opptrapping av kapasiteten for covid-19-pasienter når neste runde kommer. Det er naturlig å signalisere dette ved å gå fra gul til grønn beredskap, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.
 
Tilgangen på smittevernutstyr er for øyeblikket akseptabel.

- Det er imidlertid et stort forbruk, og det må vi regne med vil fortsette i lang tid. Det er derfor fortsatt nødvendig med rasjonering og god innsats for fornuftig og riktig bruk av smittevernutstyr, sier Bjørnebeth.
 
Grønn beredskap innebærer at beredskapsledelsen videreføres med noen forsterkede funksjoner.