HELSENORGE

OUS beklager publisering av personnummer og navn i postlister

Oslo universitetssykehus ble fredag og lørdag gjort oppmerksom på nærmere 275 tilfeller av publisering av personnummer og/eller pasientnavn i sykehusets offentlige postliste på nett i løpet av de siste tre årene.

Bilde av nettside for postjournal

​- Dette er sterkt beklagelig og skal ikke forekomme, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Postlistene er nå midlertidig fjernet fra nettsidene. Avviket følges opp videre internt og er varslet til Datatilsynet.

De personene som er blitt berørt av dette, vil også bli kontaktet.

- Jeg ser svært alvorlig på dette. Her har våre interne rutiner ikke vært gode nok, og dette må vi gå gjennom nøye for å sikre at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie, sier Bjørnbeth.