HELSENORGE

OUS endelig bekreftet som Comprehensive Cancer Centre

Fredag 23. juni fikk Oslo universitetssykehus den endelige bekreftelsen på statusen som et Comprehensive Cancer Centre (CCC). Den høytidelige utnevnelsen skjedde under årskonferansen til Organisasjonen for europeiske kreftsenter (OECI)

Sykehuset ble med dette akkreditert som det CCC nummer 16 i Europa. Sammen med OUS fikk kreftsentrene i Lyon i Frankrike og i Porto i Portugal den samme utnevnelsen. Utdelingen ble foretatt av president for OECI Domenique de Valeriola og leder for akkrediteringsstyret Simon Oberst.

- Dette er en viktig annerkjennelse av kvaliteten på behandling og forskning innen alle involverte deler av OUS, det vil si OUS Kreftsenter, sier leder for Driftsstyret for kreft i OUS, Sigbjørn Smeland som tok i mot plaketten på vegne av OUS. 

- CCC-statusen vil samtidig stille store krav til at vi opprettholder og videreutvikler kvalitet i alle ledd og er bevisst på hva som kreves framover for å være nær visjonen om å være et av de ledende kreftsentra i Europa, sier han. 

Kunnskapsutveksling

Årskonferansen til Organisasjonen for europeiske kreftsykehus drøfter og utveksler kunnskap om sentrale og aktuelle tema om utvikling innen diagnostisering, behandling og forskning. Det spesielle ved denne internasjonale samlingen er at det legges vekt på tema på tvers av ulike krefttyper og behandlingsformer. I år var blant annet modeller for regionalt samarbeid mellom sykehus, konsekvenser av økt overlevelse for oppfølging av kreftpasienter, utvikling av bedre resultatmål for kreftbehandling og brukermedvirkning i klinisk kreftforskning, noen av temaene. Temaene er alltid motivert av å finne fram til anbefalte høye kvalitetsstandarder i Europa.

Styrket nordisk posisjon

Norden er nå i ferd med å styrke sin posisjon innen Organisasjonen av europeiske kreftsykehus. Det skjer ved at flere andre større kreftsentra i Norden nå er inne i, eller starter opp arbeid med søknad om å bli godkjent som CCC.

- Dette gir rom for å utvikle et viktig nordisk samarbeid mellom CCC-sykehus, sier Gunnar Sæter, leder av Forskningsutvalget for kreft i OUS og styremedlem i OECI.