HELSENORGE

OUS-forskere får 59 millioner av Kreftforeningen

10 ulike kreftforskningsprosjekter ved Oslo universitetssykehus ble i dag tildelt nesten 59 millioner kroner av Kreftforeningen.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, kunne i dag dele ut 129,4 millioner til 20 ulike kreftforskningsprosjekter i Norge. 10 av prosjektene finner sted ved Oslo universitetssykehus.

​– I en tid hvor verdens helsesituasjon er under press, er det ekstra viktig at vi fortsetter jakten på nye gjennombrudd innen kreftforskning. Kreft tar ikke pause, heller ikke under en pandemi. Derfor føles årets forskningstildeling viktigere enn noen gang, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, i en melding på Kreftforeningens nettsider.

129,4 millioner kroner fordeles på 20 norske forskningsprosjekter i det som er Kreftforeningens største, årlige forskningstildeling. Prosjektene skal gi mer kunnskap om kreft, bidra at flere unngår å bli syke, at kreft oppdages i tide og at flere kan leve et godt liv både med og etter sykdommen. Ti prosjekter ved Oslo universitetssykehus deler altså litt i underkant av halvparten av disse midlene.

- Vi takker for støtten fra Kreftforeningen. Midlene derfra, som igjen kommer fra frivillige og støttespillere rundt om i landet, er svært viktig for at vi skal kunne drive kreftforskning på høyt nivå, sier Sigbjørn Smeland, klinikkleder i Kreftklinikken  OUS.

Les mer om tildelingen fra Kreftforeningen og prosjektene som mottar støtte på Kreftforeningens nettside
Les flere saker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF's nettside