HELSENORGE
Ny artikkel i tidsskriftet Science Signaling:

OUS-forskere med innsikt i samspillet mellom kreft og immunsystemet

Introduksjon av immunterapi har bedret livsutsiktene for mange kreftpasienter og gitt økt overlevelse for en del kreftformer. Dagens behandling med immun-sjekkpunkthemmere tar av bremsene på kroppens eget immunsystem, som kreftcellene skrur på. Denne behandlingen fungerer imidlertid bare for noen pasienter, og kreftsvulsten kan også benytte andre metoder for skru av immunsystemet. Nå prøver OUS-forskere å kartlegge en annen gruppe av slike immundempende metoder i kreft.

Kjetil Taskén, leder av Institutt for Kreftforskning ved OUS (sisteforfatter), og forsker Anna Mari Lone, førsteforfatter av artikkelen i Science Signaling.

I et arbeid som nå står på trykk i journalen Science Signaling har norske forskere undersøkt andre bremsemekanismer i immunceller som kreftcellene kan utløse og som går via en betennelsesmediator som kreftcellene skiller ut (prostaglandin E2). Det er kartlagt et stort nettverk av responser i immuncellene og man har undersøkt effekter av småmolekylære hemmere som virker på nedstrøms signalveier i immunceller for å forstå mekanismer og undersøke fremtidige behandlingsprinsipper.

Nå vil forskerne sette opp et system for å systematisk kartlegge hvilke mekanismer hver enkelt kreftsvulst bruker for å unnslippe immunsystemet i pasienter. Det langsiktige målet er å skreddersy immunterapi til hver enkelt pasient (presisjonsmedisin innen immunterapi).

Les hele artikkelen i Science Signaling (5.oktober 2021)

 

 

Illustrasjon som viser samspillet mellom de fire ulike prostaglandin E2-reseptorene (EP1-EP4) i T-celler.

Illustrasjon som viser samspillet mellom de fire ulike prostaglandin E2-reseptorene (EP1-EP4) i T-celler.


 


Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no