HELSENORGE
Trygg under fødsel på eget morsmål med flerkulturell doula

OUS har som første sykehus i landet kurset flerkulturelle doulaer

Kvinner har ofte hatt med seg en hjelper når de skal føde. I Norge har fleste som skal føde med seg en jordmor, lege og/eller far. Men hva om du er ny i landet, med lite sosialt nettverk og uten å kunne språket?

Flerkulturelle doulaer
11 flerkulturelle doulaer klare til å bistå kvinner

​Da kan en flerkulturell doula bistå! 26. februar ble 11 kvinner som snakker enten somali, arabisk eller tigrinja ferdig kurset som flerkulturelle doulaer på OUS. En doula fra kvinnenes opprinnelseland/region vil gi kvinnene økt trygghet under graviditet og fødsel.

 

Jeg meldte meg på kurset fordi jeg har sett at kvinnene trenger mer støtte og jeg gleder meg til å starte opp som doula.

Haifa Dahir

 

Foto av Haifa Dahir Hassan
Haifa Dahir Hassan
Haifa Dahir Hassan er opprinnelig fra Somalia og er veldig fornøyd med kurset. 

 

Hva er en flerkulturell doula og hva gjør hun?

Doula kommer fra gresk og betyr «kvinne som tjener».  De skal være en emosjonell og praktisk støtte for den fødende og også for mannen, en som kjenner fødekvinnen og har kunnskap om fødselens ulike stadier.

- En flerkulturell doula skal ikke fungere som en tolk, sier prosjektleder Marit Stene Severinsen, det er viktig å skille mellom rollen som flerkulturell doula og rollen som kvalifisert tolk.

En flerkulturell doula er først og fremst en emosjonell og praktisk støtte som kjenner fødekvinnen og har kunnskap om fødselens ulike stadier. Hennes hovedoppgave er å bidra til:
• at fødekvinnen/paret føler seg trygg under fødsel
• å dele praktisk kunnskap
• mestringsfølelse hos fødekvinnen
• at tilliten mellom fødekvinnen og helsevesenet er god
• den flerkulturelle doulaen har ikke som oppgave å oversette medisinsk informasjon og har ikke medisinsk ansvar
• den flerkulturelle doulaen har taushetsplikt

 

 


Foto av Søvi Andersen
Sølvi Andersen
- Dette er ikke slutten, men begynnelsen på et svært viktig arbeid, sier assisterende direktør for avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet Sølvi Andersen på markeringen av kursavslutningen, - dere er piloter og pionérer på dette området! 

Det startet med at jeg tenkte: vi må gjøre noe med de kvinnene som skal føde og er ny i Norge og i en sårbar livssituasjon. Vi trenger den flerkulturelle kompetansen.

Prosjektleder og jordmor Marit Stene Severinsen
 

 

 

Bilde av Marit Stene Severinsen
Prosjektleder Marit Stene Severinsen
- Dette er integrering på sitt beste for kvinner som kan ha problemer med å komme inn på jobbmarkedet. Denne kompetansen har Sverige hatt lenge, nå er vi endelig i gang i Norge!, sier Severinsen

 

 11 flerkulturelle doulaer klare til å bistå kvinner

 

Jeg gleder meg til dere kommer til oss på fødeavdelingen

Jordmor Cecilie Holm Ingebrigtsen som skal ha ansvar for å ta imot doulaene på Føde Barsel A på Ullevål
 

 

Bilde av flerkulturelle doulaer
På bildet fra venstre bak med diplomer: Hidat Haile Araya, Hayat El Yamani, Laila Melioui, Nour Al Houda Thay Thay, Zaineb Mohamud Abdillahi, Haifa Dahir Hassan, Fardowsa Abshir Hassan, Hanna Mogos. Fra venstre foran: Saynab Mohammed Ali, Afrah Talal Ahmad, Aster Ogubaldet.