HELSENORGE

OUS i europeisk toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskning

Organisation of European Cancer Institutes har etter en svært nøye gjennomgang besluttet å gi Oslo universitetssykehus (OUS) status som Comprehensive Cancer Center. Akkrediteringen er gitt for sykehusets samlede kreftvirksomhet, og omfatter alle klinikker og avdelinger som er involvert i diagnostisering og behandling av kreft.

Bilde av leger og pasient

​- Dette er en ære for OUS, og bekrefter at sykehusets kreftomsorg og forskning ligger på et svært høyt europeisk nivå. For pasientene gir dette Foto av Sigbjørn Smeland, leder av Comprehensive Cancer Center Board ved Oslo universitetssykehusen trygghet om at OUS også på et internasjonalt nivå har en høy kvalitet i behandlingen, sterk forskning og at det er gode systemer for å ivareta pasientsikkerheten, sier leder av kreftstyret ved OUS, Sigbjørn Smeland.

- Statusen som Comprehensive Cancer Center (CCC),  gjør at vi øker vår internasjonale status og at OUS blir en mer attraktiv samarbeidspartner for de øvrige høyt rangerte europeiske sykehusene. Det vil både OUS sine kreftpasienter og fag- og forskningsmiljø dra nytte av. Det vil videre gi positive ringvirkninger for arbeidet med utvikling av kreftområdet i regionen og i Norge, sier han.

Henger høyt

OUS er det sekstende sykehuset i Europa som blir CCC. I Norden er det kun Helsinki som er akkreditert.  Vurderingen av kreftbehandling omfatter både systematisk kvalitetsarbeid, godt strukturerte pasientforløp, velfungerende tverrfaglig samarbeid, systematisk kompetansearbeid for aktuelle yrkesgrupper i kreftbehandlingen og pasientinvolvering. Sykehuset må dessuten ha betydelig kreftforskning målt både ved budsjett, publikasjoner, doktorgrader og grad av ekstern finansiering.  Det settes også tallmessige krav til forskningens kvalitet, og den må omfatte både basal-, translasjons- og klinisk forskning. 

OUS kreftstyre leder arbeidet

Et av kravene sykehuset måtte fylle, var en tydeligere organisert koordinering av drift og utvikling av OUS' samlede kreftvirksomhet. For å fylle dette kravet ble det først utarbeidet en tverrgående kreftstrategi for OUS. Dernest ble det i november opprettet et internstyre for kreftområdet (nå: «CCC-Board»).

Dette interne kreftstyret består av sentrale linjeledere på kreftområdet (klinikk- og avdelingsledere) samt forskningsledere, sykepleiefaglig representant, brukerrepresentant og leder av Kreftregisteret. Kreftstyret har også fått et eget forskningsutvalg med koordinerende rolle innen kreftforskning. CCC-statusen vil gis ekstra tyngde til Kreftstyrets arbeid framover.

Markeres internt og eksternt

Markeringen av vår nyervervede CCC-status vil skje i ukene og månedene framover – både internt og eksternt. 

- CCC-statusen er uttrykk for at vi har mye å være stolte over, og dette ønsker vi å formidle på en god og positiv måte. Samtidig er der et behov for ytterligere å utvikle vår rolle og styrke våre nettverk utad, både nasjonalt og internasjonalt, og CCC-nyheten gir oss gode muligheter til å realisere dette, sier Smeland.

Det formelle akkrediteringsbeviset overrekkes OUS på OECIs årsmøte i Tsjekkia 23. juni.


Mer om Organisation of European Cancer Institutes