OUS innfører nye tiltak for ansatte

Alle ansatte med luftsveissymptomer skal holde seg hjemme. Alle ansatte med symptomer på koronavirus skal testes: luftveissymptomer, tungpustet, hoste eller feber. Dette er en endring gjeldende fra 12. mars. Du trenger altså ikke å ha vært på reise eller ha vært i kontakt med en smittet for å bli testet.

Illustrasjonsplakat
 

​Administrerende direktør har 12. mars besluttet følgende tiltak i forbindelse med koronautbruddet:

  • Det innføres adgangskontroll ved alle innganger fra fredag
  • Alle klinikker må ta ned elektiv aktivitet etter en medisinsk faglig vurdering.
  • Personell i elektiv aktivitet skal omdisponeres til å kunne bidra innen infeksjonsmedisin og intensiv
  • Elektiv aktivitet som krever intensivkapasitet reduseres etter en medisinsk faglig vurdering.
  • Livreddende og nødvendig behandling prioriteres.
  • Det opprettes et intensivkontor på Rikshospitalet, som skal sørge for intensivledelse, samt rådgivning til resten av regionen innen voksen- og barneintensiv.
  • Møtevirksomhet reduseres til et minimum, og skal gjennomføres som telefonmøter der det er mulig.
  • Tjenestereiser stoppes, og kostnadene dekkes av sykehuset.
  • Private reiser unngås. Sykehuset dekker kostnadene dersom de ikke dekkes av forsikringsselskapet
  • Vi åpner opp parkeringsarealene for ansatte for å redusere bruk av kollektivtransport og det blir gratis for ansatte å parkere på alle OUS parkeringsplasser fra og med fredag 13. mars klokken 06:00.
  • Renholdsaktivitet økes – gjelder alle berøringspunkter.