HELSENORGE
Covid-19:

OUS vaksinerer de første ansatte

12. januar startet OUS koronavaksinasjon av ansatte.  Selv om det kun er en liten andel som får vaksine i starten, er det viktig at helsepersonell blir beskyttet slik at helsetjenesten kan sikres for befolkningen.

​- Vi ser fortsatt høy smitte i Oslo og mange innlagte covid-19 pasienter som trenger intensivbehandling. Skal vi sikre bemanningen fremover har vi ingen tid å miste for å vaksinere ansatte, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Foto av Hilde Myhren

Medisinsk direktør Hilde Myhren

Prioritering

Det er i første omgang kun noen få ansatte som får vaksinen, og prioriteringen er slik:

  • Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelig å erstatte. Det betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.
  • Helsepersonell som har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Det er spesielt personell som kommer i begge disse to kategoriene som i første omgang kan tilbys vaksine.

Det å rigge for vaksinering har vært og er svært krevende OUS har nå foreløpig laget to koronavaksinasjonspoliklinikker, en på Ullevål og en på Rikshospitalet.  Vaksinen som er kommet til Norge per nå krever god logistikk på grunn av kort holdbarhet etter tining og at den må gis som to doser.

Foto av Egil Lingaas

Smittevernoverlege Egil Lingaas

Glad for at vi er i gang

- Det har vært et enormt stort arbeid og OUS har mobilisert og jobbet på tvers av klinikker og fag for å få rigget et best mulig system. Her har kvelder og helger gått med for å få ting raskt på plass. Og vi er glade for at de første ansatte nå får vaksinen. Nå er vi et steg videre mot en normal hverdag, selv om vi fortsatt må opprettholde alle smitteverntiltak, sier smittervernoverlege Egil Lingaas.  

Spørsmål og svar om koronavaksineringen

Vaksinasjon av OUS-ansatte mot covid-19 (retningslinje)

    

Foto av Mia Cecilie Due og Mari Svindland

Mia Cicilie Due, seksjonsleder på Koronatestpoliklinikken og Mari Svindland, enhetsleder på Koronatestpoliklinikken. De har svingt seg rundt for å få Vaksinasjonspoliklinikken opp å stå . På bildet demonstrerer de hvordan vaksinen skal settes, blant annet er det viktig at den settes inn i muskelen, altså intramuskulært og ikke subcutant.