OUS markerer Antibiotikauka

11.-16. november markerer OUS Antibiotikauka med ulike arrangementer. 18. november er den europeiske Antibiotikadagen. Gjennom en rekke tiltak ønsker OUS å synliggjøre behovet for riktig antibiotikabruk for å bremse resistensutvikling.

Illustrasjonsfoto av barn som får sprøyte av helsepersonell.
Foto: Shutterstock

​Sykehusene står for en mindre andel av det totale antibiotikaforbruket. En mer kunnskapsbasert bruk av antibiotika på sykehusene har likevel langt større betydning for å forebygge resistens enn det forbruket i volum tilsier.

Seminarer om antibiotika

I løpet av Antibiotikauka arrangeres det seminarer om antibiotikabruk, smittevern, prøvetaking og resistensutvikling ved de fire hovedlokalisasjonene; Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker. Tematikken er lik ved alle lokalisasjonene, selv om foredragsholderne vil variere noe.

Program_AMR_week.pdf

Bakterier i urinen uten symptomer

I år er hovedtema asymptomatisk bakteriuri, bakterier i urinen uten at pasienten har symptomer. OUS har valgt å la diagnostikk, prøvetaking og behandling ved urinveisinfeksjon, UVI, være del av tematikken. Derfor vil dette være noe av det du kan høre om på seminarene som holdes ved hovedlokalisasjonene i Antibiotikauka.

Kunst i antibiotikauka

På Rikshospitalet vil det komme på plass en kunstinstallasjon. Utstillingen er utviklet av Kreftforeningen og utstillingsdesigner Kine Liholm. Store kartonger som ser ut som pilleesker med antibiotika vil henge fra taket i glassgaten. Ut fra eskene renner det ut mindre pilleesker. Installasjonen skal illustrere at virkningen av antibiotika blir stadig dårligere gjennom resistensutvikling.

I forbindelse med installasjonen blir det et åpningsarrangement for kunstutstillingen kl. 12.30. i Glassgata på Rikshospitalet. Smittevernoverlege Egil Lingaas, OUS og Jasper Littmann og fagdirektør for Senter for antimikrobiell resistens ved Folkehelseinstituttet holder åpningsinnlegg. Deretter fortsetter en forelesningsrekke i Store auditorium.

Gratis arrangement på Litteraturhuset

Lørdag 16.11.19. kan du få med deg arrangementet: «Bakterier og antibiotika - Hva betyr det for deg?» på Litteraturhuset. Arrangementet er gratis. Her blir det mange gode populærvitenskapelige foredrag om antibiotika og antibiotikaresistens med flere foredragsholdere fra OUS. Ta med en kollega, venner eller familie, vel verdt å høre på!

 Program_Litteraturhuset_16.11.19 (3).pdf