HELSENORGE

OUS markerer «Hva er viktig for deg?»- dagen

9. juni markeres «Hva er viktig for deg?»-dagen. Ved å spørre pasientene om hva som er viktig for dem, løfter vi pasientenes stemme og deres ønsker. Les brukerutvalgets hilsen i eget avsnitt under.

Illustrasjon: KS

Ved å stille spørsmålet, «Hva er viktig for deg?», øker vi bevisstheten rundt viktige problemstillinger i pasientenes liv. Ved å løfte problemstillinger kan vi bidra til en bedre og mer individuelt tilpasset behandlingsplan for pasientene. Dermed kan vi gi mer presis, målrettet og effektiv behandling.

Egen markeringsdag for viktig spørsmål

I Norge startet markeringen av «Hva er viktig for deg?»- dagen i 2014. Vi er da med i en internasjonal markering som inkluderer over 45 land.

«Hva er viktig for deg?» - spørsmålet er helt i tråd med WHO's «Health promotion» og er spesifisert i Helse Sør-Øst sin regionale strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020: «Pasientens helsetjeneste skal utvikles videre ved blant annet å utforske og besvare spørsmålet: «Hva er viktig for deg?».

Nyttige verktøy

OUS har lagt til rette for å bruke ulike verktøy som kan forenkle samtalen rundt «Hva er viktig for deg?» mellom ansatte og pasienter.

Her samler vi for eksempel verktøy for veiledning i samvalg, teachback og andre verktøy for å styrke pasientenes stemme.

Fakta:

  • Spørsmålet; «Hva er viktig for deg?» ("What matters to you?"), ble lansert av Dr. Michael Barry og Susan Edgman- Levitan i 2012 i New England Journal of Medicine («Shared Decision Making – The Pinnacle of Patient- Centered Care»).
  • Spørsmålet ble introdusert som et hjelpemiddel i implementeringen av samvalg (shared decision making).

Hilsen fra det sentrale brukerutvalget ved OUS

«Hva er viktig for deg?», er fortsatt i støpeskjeen, for pasient, pårørende og helsepersonell.

På seg selv kjenner du ingen andre, og med det som utgangspunkt er det helt åpent hva den andre har å dele med deg. «Hva er viktig for deg?» innebærer en maktdeling der pasient og helsepersonell jobber mot et felles mål som er meningsfullt for pasienten, det bygger opp om pasientens eierskap og engasjement.

Jeg vil bli sett for den jeg er - og ikke for den du tror jeg er. Vis respekt for den jeg er, jeg kjenner min kropp best, lytt til det jeg har å fortelle, jeg vil ikke bli avkledd, jeg vil beholde min verdighet, jeg har meninger, kompetanse, tanker og ønsker som ofte er lett å imøtekomme.

Jeg og mine pårørende trenger kvalifisert veiledning og kompetente hender fra helsepersonell med faglig høy kvalitet og kompetanse for å skape tillit og trygghet i en sårbar kaotisk situasjon som sykehusinnleggelse medfører.

Covid-19 har satt «Hva er viktig?» på prøve. Det er kjent gjennom pressen at enkelte pasientgrupper og pårørende har hatt større utfordringer med å få tilfredsstillende møtepunkter for å ivareta og bli møtt på hva er viktig for deg. Tilbakemeldinger er at personale har gjort sitt ytterste for å tilrettelegge og imøtekomme ut fra de med rammer som er gitt av regjering og helsemyndigheter. Evaluering vil vise hva vi kan lære av denne situasjonen og hvilke forbedringer som kan videreføres.

Aktiv brukermedvirkning endrer også helsepersonell sine roller. Når pasientens og pårørendes ressurser blir tatt i bruk forventes det at den psykiske og somatiske helse går hånd i hånd, alle vil kunne ta beslutninger ut fra en felles forståelse og plattform. Å vise hvordan denne innsikten påvirker kvaliteten på omsorgen vil gi et kvalitetsløft.

Samfunnet har vært gjennom et kvantesprang på den digitale fronten, men det samsnakkende digitale journalsystemet innen helse henger etter. Når dette er på plass vil «hva er viktig for deg?» følge pasienten gjennom et sømløst trygt, forutsigbart forløp som og imøtekommer samhandling og helsefelleskapet.

Ønsker alle i OUS lykke til med dagen!

Det sentrale brukerutvalg OUS ved Solveig Rostøl Bakken