OUS skal koordinere intensivbehandlingen i regionen

Intensivenhetene på sykehusene i Helse Sør-Øst startet denne uken opp med daglige møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen i forbindelse med korona-pandemien. OUS har fått i oppdrag å lede arbeidet.

Bilde av intensivseng på OUS
OUS skal koordinere intensivbehandlingen i regionen i forbindelse med korona-pandemien (foto: Anders Bayer).

​– Sammen skal vi løpende vurdere intensivkapasiteten regionalt og ha oversikt over det totale utfordringsbildet, sier klinikkleder på Akuttklinikken Øyvind Skraastad.


Skraastad sier intensivmiljøene kjenner hverandre godt fra før.
– Vi har lenge utvekslet informasjon og kompetanse på tvers av intensivenhetene i regionen. Samarbeidet er godt og vi har gode kommunikasjonsverktøy som video- og skypemøter, slik at vi kan konsultere hverandre og utveksle erfaringer, sier Skraastad.


Det er Akuttklinikken i OUS som har fått koordineringsansvaret både internt i OUS og i regionen.  Gjennom daglige møter med de andre sykehusene i regionen, skal de sørge for at den intensivmedisinske kapasiteten i regionen utnyttes på best mulig måte under pandemien.


Kapasitetsutfordringer

Totalt finnes det i dag om lag 150 intensivsenger i Helse Sør-Øst, i tillegg til ca. 300 overvåkningssenger.  Disse kan forsterkes med utstyr og personell.
– Vi jobber på samme måte og kompetansen er lik på tvers av intensivenheter. Vi kan diskutere vanskelige behandlingsforløp og slippe å frakte pasienter til OUS.  Vi har en mer desentralisert struktur for behandling i regionen enn vanlig, sier Skraastad.


Men kapasiteten vil bli en utfordring.
– Vi vil løpende måtte gjøre kapasitetsvurderinger og avgjøre hvor pasienten skal ligge. Utfordringen er tilstrekkelig utstyr og  kompetent  personell både på sykepleie- og legesiden rundt hver enkelt pasient.


Dette er oppdraget

Det er Helse Sør-Øst RHF som har gitt  Oslo universitetssykehus i oppdrag å etablere en koordinerende funksjon for intensivmedisinsk behandling i perioden med pågående pandemi. Den regionale funksjonen skal bidra til at:

  • det i størst mulig grad tas ens beslutninger om oppstart, gjennomføring og avslutning av intensivbehandling hos pasienter.
  • det brukes felles behandlingsprosedyrer der det ikke er faglige grunner til ulikhet.
  • den intensivmedisinske kapasiteten i regionen benyttes slik at det kan ytes mest mulig helsehjelp til pasienter som trenger intensivbehandling.
  • mulighet for kollegial støtte og faglige avklaringer på tvers av foretakene er tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.
  • helseforetakene, det regionale helseforetaket og helsemyndighetene holdes oppdatert over intensivmedisinsk belegg og kapasitet i regionen.
Fant du det du lette etter?