HELSENORGE

Over 500 organer ble transplantert i 2017

Etter et svakt år i 2016 for enkelte organer, virker antallet transplantasjoner nå å være tilbake til normalen. Særlig for hjerte og nyre fra levende giver virker pila nå å peke riktig vei igjen.

Bilde av kirurgisk personell på operasjonsstue.

​Totalt ble det transplantert 513 organer til 463 pasienter i 2017. Det er det høyeste tallet siden 2013, da det ble transplantert 526 organer til 467 pasienter.

Bra for hjerte og nyre

Det ble i fjor transplantert 32 hjerter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, mot 21 året før.

Det har vært gjort en innsats for å øke antallet levende giver av nyre, og i fjor så dette arbeidet ut til å høste frukter.
77 personer fikk i fjor en ny nyre fra en som står dem nær, noe som er det høyeste tallet siden 2012.
Høsten 2017 ble nyre nummer 3000 fra levende giver transplantert.

78 prosent var på avdødes eller egne vegne positive til organdonasjon.

Totalt står 437 personer nå på venteliste for et nytt organ i Norge.

Les statistikken her.