Pasienter med gynekologisk kreft får raskere behandling

På Oslo universitetssykehus kommer nå pasienter i pakkeforløp for gynekologisk kreft raskere til behandling enn tidligere. De siste pakkeforløpstallene viser en klar forbedring av forløpstidene for livmorhalskreft, livmorkreft og eggstokkreft.

Forløpsledelsen i gynavdelingSammen med resten av forløpsledelsen i Avdeling for gynekologisk kreft, har Camilla Hansen Hanafy og Erik Rokkones lykkes med å bedre arbeidsflyten og dermed redusere forløpstidene for pasienter med gynekologisk kreft.

– Vi ringer alle pasientene som henvises til oss innen fem dager og alle får poliklinisk time innen seks dager. Vår erfaring er at pasientene er mer fornøyd og opplever økt trygghet med de nye rutinene, sier Camilla Hansen Hanafy, leder for forløpskoordinatorene og seksjonsleder på Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Sammen med resten av forløpsledelsen i avdelingen, har hun de siste månedene jobbet med å forbedre arbeidsflyten og -rutinene i avdelingen. Arbeidet har gitt resultater. Tidligere i år lå pakkeforløpstidene for gynekologisk kreft et godt stykke under det nasjonale målet om at 70 prosent av pasientene skal behandles innen anbefalt forløpstid. Nå ligger de et godt stykke over. De siste tallene viser at de tre pakkeforløpene livmorhalskreft, livmorkreft og eggstokkreft oppnår mellom 76 og 83 prosent.

Gode nyheter for pasientene

Leder av brukerutvalget ved OUS, Tove Nakken

Leder av brukerutvalget ved OUS, Tove Nakken (bildet), sier dette er gode nyheter for mange.
– Med diagnosen kreft, eller bare mistanke om kreft, faller verden sammen for de fleste. Ventetid blir tortur! Gode rutiner og struktur bærer altså frukter og det er all grunn til å gratulere avdelingen med resultatet. Dette gjør jeg gjerne på vegne av alle pasienter, sier Nakken.

 

Konsultasjon innen seks dager

Erik Rokkones, avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft, sier to tiltak har stått sentralt i arbeidet med å bedre forløpstidene.
– For det første har vi innført rutiner slik at henviste pasienter får poliklinisk time innen seks dager. Dette gjør at vi raskere kommer i gang med å planlegge videre forløp, sier Rokkones.
– Forskjellen fra tidligere er at vi nå kaller inn pasienten før alle prøveresultater foreligger, og at vi gjør en foreløpig beslutning om videre behandling med forbehold om endringer. Dermed har vi klart å redusere ventetiden til den første konsultasjonen med en uke, sier han. 

– Det andre er at vi har økt operasjonskapasiteten. Vi bemanner nå en ekstra operasjonsstue, sier Rokkones.

1-1 møter med henvisende sykehus

Avdelingen har også jobbet mye med å sikre god kvalitet på de henvisningene som kommer inn. Pasientene skal være mest mulig ferdig utredet før de kommer.
– Det er viktig for det videre forløpet, at vi har nødvendig dokumentasjon når pasienten kommer til oss. For å få til dette har vi tett dialog med henvisende sykehus slik at kvaliteten i henvisningen blir god. Vi følger dem opp både via e-post og i egne 1-1 videomøter. Så langt har vi hatt møter med tre henvisende sykehus. Målet er at vi skal snakke med alle før jul, sier Rokkones.

Positiv trend for OUS

For OUS totalt sett peker også pilen i riktig retning. De siste tallene viser at 71 prosent av pasientene inkluderes i pakkeforløp og 62 prosent får behandling innen anbefalt tid. Dette er en bedring på 10 prosent fra i sommer. I Helse Sør-Øst er tallet 69 prosent.

Hilde Myhren, medisinskfaglig direktør på OUS sier det jobbes godt med forbedringsarbeid ute i klinikkene.
– Tallene viser at vi er på riktig vei og at det jobbes godt med de tiltakene som er planlagt. Dette handler om å innarbeide nye og gode rutiner, noe som er et kontinuerlig forbedringsarbeid vi må fortsette å ha fokus på, sier Myhren.

Fant du det du lette etter?