HELSENORGE

Prestisjefylt EU-støtte til OUS-forsker

Det europeiske forskningsrådet ERC har for 2017 tildelt OUS-forsker Kyrre Eeg Emblem det prestisjefulle ‘Starting Grant’ for hans prosjekt ‘ImPRESS’.  I konkurranse med over 3000 søkere fra hele verden ble prosjektet funnet støtteverdig, hvilket betyr at Emblem over de neste 5 årene vil motta 1.5 millioner euro i forskningsfinansiering fra EU.


Denne støtten fra ERC henger svært høyt. ERCs mål er å stimulere til forskning av høy kvalitet over hele Europa, og det eneste kriteriet for å bli valgt ut er fremragende vitenskapelig standard.


Prosjektet går ut på å bruke billeddiagnostikk i kreftbehandling. Her ønsker man først å måle, og dernest redusere, trykket i kreftsvulsten for å gi økt effekt av kreftbehandlingen. Pasientgruppen har primære og metastatiske hjernesvulster, og det økte trykket hindrer blant annet blodtilførselen. Hvis man reduserer dette trykket ved hjelp av en bestemt type blodtrykksmedisin håper Emblem og kollegene at de kan forbedre effekten av kreftbehandlingen.


Kyrre Eeg Emblem er leder av en forskningsgruppe ved Avdeling for diagnostisk fysikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, OUS. Dette prosjektet innebærer et tett samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset (Radiologi, Intervensjonssenteret, Onkologi, Nevrokirurgi), samt samarbeidspartnere i inn- og utland.


Det er syvende gang Norge får denne type støtte innenfor feltet livsvitenskap, og første gang den blir tildelt Oslo universitetssykehus som vertsinstitusjon.

Det er svært gledelig at vi har forskere og miljøer som oppnår å få støtte fra ERC, dette nåløyet er særdeles trangt, sier forskningsdirektør Erlend Smeland ved OUS.

 - Det er et mål for sykehuset at vi skal øke forskningsfinansiering fra EU og vi har styrket støtteapparatet for dette i sykehuset. Å oppnå støtte fra ERC fordrer at vi har miljøer som kan konkurrere på topp internasjonalt nivå. Kyrre Eeg Emblem er en svært lovende forsker og har gjort seg bemerket med flere gode artikler. Han mottok i 2014 sykehusets pris for yngre forskere,  og han viser også et stort engasjement nasjonalt og lokalt i forskningspolitiske diskusjoner.