HELSENORGE

Priser til fremragende forskere

Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt Kirsten Sandvig (Excellent Researcher Award), Johannes Espolin Roksund Hov og Tor Paaske Utheim (begge Early Career Awards).

Forskerne som i år hedres er Johannes Espolin Roksund Hov, Kirsten Sandvig og Tor Paaske Utheim. Pris, heder og ære ble delt ut fredag 5. mai.

​Det er sykehusets forskningsutvalg som står bak prisutdelingen, mens sykehusets eksterne vitenskapelige råd har vurdert kandidatene, som er nominert av minst to forskerkolleger ved sykehuset og universitetet.

Prisene på henholdsvis 300.000 kroner (Excellent Researcher Award) og 150.000 kroner (Early Career Award) deles ut en gang i året, og er en heder til de beste blant sykehusets etablerte forskere og en påskjønnelse og stimulans til lovende talenter. Prispengene skal benyttes til videre forskning.

Vinner av Excellent Research Award

kirsten sandvig.jpgKirsten Sandvig er forsker ved Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, og professor II ved Institutt for biovitenskap, Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Komiteens begrunnelse:
The seminal discovery by Kirsten Sandvig, in the 1980s, that the active component of diphtheria toxin enters the cytosol from endosomes opened up a scientific area on protein toxins and how they are transported into cells. Professor Sandvigs contributions in the field continued to be at the top level, with important implications in cancer therapy and cell biology. In addition, her findings of recirculation of internalized molecules have today become of pharmacological importance. In her recent research, Kirsten Sandvig has made significant contributions related to exosomes and biomarkers for early detection of cancer. Her expertise on protein toxins is also a significant part of the basic patent behind a successful company, PCI Biotech. With publications in the best journals, frequent citations and continued interesting and innovative research Kirsten Sandvig is, indeed, an outstanding scientist in the field of cell biology and medicine.

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?
Det er selvfølgelig veldig hyggelig at forskningsarbeidet man har gjort og gjør verdsettes av omgivelsene. Prispengene kommer godt med, det er dyrt å arbeide med forskning.

Hva går din nåværende forskning ut på?
Forskningen handler fremdeles om basale cellulære mekanismer. Nye metoder åpner for muligheter som var utenkelige for få år siden. I tillegg benytter vi vår kunnskap i translasjonsforskning, med vekt på biomarkører for prostatakreft. Vi håper også å legge grunnlaget for fremtidig bruk av nanopartikler i behandling av kreft.

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?
Den basale del av forskningen kommer til nytte, men i et lengre tidsperspektiv. Det arbeidet vi utførte for 20-30 år siden la grunnlaget for kreftmedisin som brukes i dag og for nye kliniske utprøvinger. På kort sikt håper vi at vårt arbeid med biomarkører for prostatakreft kan gi en bedre diagnostisk test og oppfølging av pasientene enn det man har i dag. Vi tror at vårt arbeid med nanopartikler vil bidra til bedre kreftmedisin med færre bivirkninger enn det en har i dag.

Les mer om Kirsten Sandvigs forskning og forskningsgruppe: http://www.ous-research.no/sandvig/


Early Career Awards

Johannes Hov.jpgJohannes Espolin Roksund Hov arbeider delt som universitetsansatt forsker, Det medisinske fakultet, og som lege i spesialisering ved OUS. Som forsker er han tilknyttet Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for indremedisinsk forskning og Norsk senter for primær skleroserende cholangitt, Avdeling for transplantasjonsmedisin. Som lege i spesialisering arbeider han for tiden i Medisinsk klinikk.

Komiteens begrunnelse:
Johannes Espolin Roksund Hov defended his PhD thesis in 2011 and has been most productive in the immediate post-doc period, with high profile publications. Currently he has a 50/50 position of clinical training and research. His field of research is gut microbiota in human disease. He has established a research group within the field that has produced several scientific papers and the first PhD student defended his thesis in 2016. Dr. Hov is driving and developing the field of the gut microbiome and has excellent communication skills that he uses to spread knowledge of the area.

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?
Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av arbeidet som er gjort i forskningsmiljøet jeg er en del av. Særlig er det gøy at vi får en pris for å bygge opp et nytt forskningsfelt som vi tror vil komme pasientene til gode. Vi håper at prisen vil styrke den pasientnære aktiviteten ytterligere og åpne enda flere muligheter både i og utenfor vårt eget sykehus.

Hva går din nåværende forskning ut på?
Vi undersøker betydningen av tarmfloraen for kroniske betennelsessykdommer og hvordan tarmfloraen kan utnyttes i klinisk praksis. Av særlig interesse er sykdom som rammer gallegangene i og utenfor leveren, men vi er også opptatt av andre sykdommer i fordøyelsessystemet, immunsvikttilstander og hjerte-karsykdom.

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?
Det er stor interesse for tarmfloraens betydning i mange sykdommer. Vi tror at i løpet av få år, så vil vi i hvert fall i noen sykdommer kunne bruke tarmfloraen som hjelpemiddel i persontilpasset medisin, både til diagnostikk av sykdom og som behandlingsmål.

Les mer om Johannes Espolin Roksund Hovs forskning og forskningsgruppe: http://ous-research.no/hov/

 
Tor Paaske Utheim.jpgTor Paaske Utheim leder Enhet for vevskultur ved Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for medisinsk biokjemi. Han er også forsker og leder på deltid for innovasjonsvirksomheten i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Utheim har bistilling som professor II ved Det odontologiske fakultet.

Komiteens begrunnelse:
Tor Paaske Utheim’s research is within the fields of genetics and stem cells with focus on ophthalmological diseases. He has published well and is responsible for an active PhD program. He has a well-established collaboration/exchange program with Harvard Medical School. He has been able to build a successful research group with activities in a variety of scientific fields. Dr. Utheim is a stimulating mentor and several of his research students have been able to take advantage of his extensive and fruitful international collaborations.

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?
Det er svært hyggelig og motiverende å motta denne prisen, som er en anerkjennelse av forskningsfeltet og betydningen av utpreget teamwork internt i forskergruppen samt mellom forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Det er hyggelig å tenke på at dette i realiteten er forskergruppens pris. Jeg er overbevist om at prisen vil inspirere mange i gruppen til videre innsats innen forskning og innovasjon.

Hva går din nåværende forskning ut på?
Forskergruppen jobber innen flere forskningsfelt, men spesielt stamceller og tørre øyne. Fellesnevneren for alle prosjektene er innovasjonsfokus. Siden 2004 har forskergruppen forsøkt å utvikle nye metoder for behandling av enkelte former for blindhet ved hjelp av stamceller. Forskergruppen har nå som mål å utvikle bedre diagnostikk og behandling av tørre øyne i tett samarbeid med Avdeling for medisinsk biokjemi ved OUS, Tørreøyneklinikken, flere øyeavdelinger og universiteter i Norge og i utlandet.

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?
Utvikling av lagrings- og transportteknologi av stamceller bidrar til å øke tilgjengeligheten av regenerativ medisin. Vår forskning innen tørre øyne involverer basalforskning og kliniske studier for å optimalisere behandlingen. Tørre øyne er svært utbredt og en av de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker øyelege.