Psykososial støtte til ansatte i disse koronatider

Det er mange ansatte som i disse tider sitter i karantene, noen ansatte har fått påvist koronasmitte og alle kan merke den krevende situasjonen sykehuset er i. For å redusere stress og påkjenninger forsterker derfor sykehuset psykososial støtte til ansatte.

 

Det er et mål at OUS-ansatte skal være trygge på at de vil være ivaretatt av arbeidsplassen når de utsettes for særlige belastninger i forbindelse med sitt arbeid (se eHåndbok Psykososial støtte til ansatte ved kriser og traumatiske hendelser).

Arbeidsmiljøavdelingen, Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilbyr nå alle ansatte med påvist koronasmitte samtale med psykolog eller annen relevant fagperson. Ansatte vil få en sms med tilbud om samtale. 

BHT jobber dessuten med en rekke tiltak for å ivareta alle ansatte:  

 • Ansatte vil få en sms med tilbud om samtale.
 • Ledere har primæransvar for oppfølging av sine ansatte og tilbys veiledning av BHT som før, men nå per telefon eller Skype for Business. Her kan de drøfte blant annet
            - organisatoriske og psykososiale grep for å redusere belastningene
            - hvordan legge opp psykososial støtte for de ansatte
            - om det kan være behov for bistand fra BHT når det gjelder samtaler med de ansatte, gruppevis eller individuelt.
  Verneombud kan også ta kontakt.
 • BHT vil ta kontakt med lederne av særlig berørte avdelinger for å drøfte behov for bistand.
 • Virtuelle gruppe- og individsamtaler tilbys som supplement til lokale tiltak, nå med noe større kapasitet pga omdisponering av oppgaver.

- Vi arbeider med mer informasjon til ledere og ansatte om organisatoriske og psykososiale tiltak, stressmestring og selvivaretakelse, sier Joy Buikema Fjærtoft, psykolog, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, Arbeidsmiljøavdelingen/BHT.

«Å beskytte alle ansatte mot kronisk stress og psykiske belastninger betyr at de vil ha bedre kapasitet til å ivareta sine roller.»  (WHOs veileder «Mental Health Considerations during COVID-19).

Har du spørsmål? Kontakt OUSHF PB Psykososial faggruppe psykososialt@ous-hf.no