HELSENORGE
Rydder plass til covid-19 pasienter

Reduserer operasjonsaktiviteten noe på Ullevål fram mot jul

OUS reduserer fra og med 10. desember den planlagte operasjonsaktiviteten på Ullevål noe for å unngå et for stort trykk på intensivenhetene. Det har de siste ukene vært et høyt antall covid-19-pasienter innlagt ved OUS og omkringliggende sykehus.


Bilde av helsepersonell på intensivavdeling for covid-19 pasienter

​¬- Det var vært høy arbeidsbelastning på enkelte enheter, som følge av både covid-19 og mye øyeblikkelig hjelp. Mange rapporterer at de er slitne. Selv om smittetallene for øyeblikket peker i riktig retning, må vi regne med en god del covid-19-pasienter i Helse Sør-Øst i ukene framover, og at trykket på intensiv i OUS vil vare fram mot jul, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

- Som følge av dette gjennomfører OUS nå en viss reduksjon i den operative driften på Ullevål for unngå for stort intensivtrykk og for å omdisponere noe personell til PO/intensiv. Et slikt nedtrekk av aktivitet gir en mer målrettet omdisponering av personell enn et flatt nedtrekk i hele OUS.

Fagmiljøene er enige om å redusere med åtte operasjonsøkter i uka på Ullevål fra og med torsdag 10. desember. Øyeblikkelig hjelp, kreft og barn blir ikke berørt av dette.

Les mer om covid-19 på Oslo universitetssykehus