Redusert aktivitet ved Øyeavdelingen 2.-8. mars (uke 10)

Øyeavdelingen vil i uke 10 (2.-8. mars) kun utføre øyeblikkelig hjelp og noe annen utvalgt aktivitet for å hindre prognosetap (redusert synsevne eller tap av synsevne) hos pasienter.

Foto av bygg 36, Øyeavdelignen
Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus holder til i bygg 36 på Ullevål sykehus

Per 3. mars har seks ansatte testet positive for koronasmitte, 43 ansatte er testet negative. 110 ansatte ved Øyeavdelingen er per 2. mars i karantene.

- Dette er en utfordrende situasjon for pasienter og ansatte ved Øyeavdelingen. I denne uka planlegger vi kun å utføre øyeblikkelig hjelp og utvalgte prosedyrer i samarbeid med faglederne ved avdelingen, for å sikre at pasienter ikke får prognosetap i form av tapt eller redusert synsevne, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth. Pasienter som hadde time denne uka holdes fortløpende orientert.

- Jeg har stor forståelse for både ansattes og pasienters uro rundt situasjonen. Vi følger utviklingen nøye fra dag til dag, med daglige planleggingsmøter, sier Bjørnbeth.

Alle de 186 pasientene som har vært ved den enheten hvor de fem første smittede ansatte arbeider, er blitt kontaktet gjennom helgen med råd om karantene.