HELSENORGE

Regional sikkerhetspsykiatri skal bygges på Ila sør

Helse- og omsorgsminister Bent Høie går inn for nybygg for regional sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling i på Ila i Bærum kommune.

Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

– Dette er en god nyhet for både medarbeidere, pasienter og pårørende, sier klinikkleder Marit Bjartveit i Klinikk psykisk helse og avhengighet.

– Virksomheten ved regional sikkerhetspsykiatrisk avdeling på Dikemark har altfor lenge levd under uverdige forhold i utdaterte bygg. Her finner vi noen av våre mest sykdomsbelastete pasienter, og medarbeiderne har gjennom en årrekke lagt inn en betydelig ekstra innsats for å kompensere for de fysiske forholdene. Derfor er det gledelig at vi nå kommer et realistisk steg nærmere et nytt og moderne bygg til sikkerhetspsykiatrien, sier Bjartveit.