Rettsmedisinske fag inn i OUS

Fra 1. januar er rettsmedisinske fag overført fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. De er nå organisert som en avdeling i Klinikk for laboratoriemedisin.

røntgen hånd

​Stortinget har vedtatt å overdra Område for rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus med virkning fra 1. januar 2017.

Virksomheten er nå organisert som Avdeling for rettsmedisinske fag i Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.

Rettsmedisinske fag har om lag 230 ansatte innen tjenesteproduksjon og forskning i de tre hovedvirksomhetsområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi/klinisk rettsmedisin.

Les mer på avdelingens nettsider.