Rettsmedisinske fag: Nye telefonnumre og e-postadresser fra 20. februar

Fra mandag 20. februar 2017 får Avdeling for rettsmedisinske fag nye telefonnumre og e-postadresser.

All virksomhet innen rettsmedisinske fag ble overdratt fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus 1. januar 2017.
 
Avdeling for rettsmedisinske fag har om lag 230 ansatte innen tjenesteproduksjon og forskning i de tre hovedvirksomhetsområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi/klinisk rettsmedisin.

Med virkning fra mandag 20. februar 2017 endres alle telefonnumre og e-postadresser for Avdeling for rettsmedisinske fag:

 TelefontidTelefonE-post

Rettsmedisinske fag

 

23013000

 

Rettspatologi / klinisk rettsmedisin

 

08.00-14.30 (ekspedisjon)

 

23013200

rettspatologi@ous-hf.no

Barnedød 0-4 år

24/7 døgnvakt

Lege

Dødsstedskoordinator

 

46913734

94132957

 

rettspatologi@ous-hf.no

Rettstoksikologi og rusmiddelforskning

 

08.00-15.00

23013010

rettstoks@ous-hf.no

Rettsgenetikk straffesak

 

08.00-15.00

23013170

biologiske-spor@ous-hf.no

Rettsgenetikk slektskap og identitet

 

09.00-15.00

23013150

rettsgenetikk@ous-hf.no