HELSENORGE

Rettsmedisinske fag: Telefonnumre og e-postadresser


Avdeling for rettsmedisinske fag har om lag 230 ansatte innen tjenesteproduksjon og forskning i de tre hovedvirksomhetsområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi/klinisk rettsmedisin.

 

Informasjon:

 TelefontidTelefonE-post

Rettsmedisinske fag

 

23013000

 

Rettspatologi / klinisk rettsmedisin

 

08.00-15.00 (ekspedisjon)

 

23013200

rettspatologi@ous-hf.no

Barnedød 0-4 år

24/7 døgnvakt

Lege

Dødsstedskoordinator

 

46913734

94132957

 

rettspatologi@ous-hf.no

Rettstoksikologi og rusmiddelforskning

 

08.00-15.00

23013010

rettstoks@ous-hf.no

Rettsgenetikk straffesak

 

08.00-15.00

23013170

biologiske-spor@ous-hf.no

Rettsgenetikk slektskap og identitet

 

09.00-15.00

23013150

rettsgenetikk@ous-hf.no