HELSENORGE
Har du latt barnet styre sin egen leggetid i sommer?

Riktig søvnrytme til skolestart

Hvordan skal det da gå når barnet ditt skal stå opp i tide for å nå skole og barnehage?

sovende barn
TRØTTE BARN: Det er ikke alltid like lett å være tidlig nok i seng når det er lyst om sommeren, for så å våkne tidlig om morgenen. Foto: Shutterstock/OUS

​Det er på tide å få barnet inn i rytmen og klar for skolestart, for nå er det ikke lenge til før vekkerklokka ringer mye tidligere.

Start med å jobbe inn riktig rytme nå

De fleste barn har normal søvn, men vit at søvnforstyrrelser og søvnsykdommer også kan ramme denne aldersgruppen, forklarer søvnekspert og overlege Kornelia Beiske.

- For lite søvn kan blant annet føre til atferds- og læringsvansker, men heldigvis kan dette raskt bedres  når barnets søvnvansker korrigeres.

 

Portrettbilde av Kornelia Beiske
SØVNEKSPERT: Kornelia Beiske jobber som overlege ved OUS, Ullevål.

 

 

Søvnekspert

Kornelia Beiske er overlege på seksjon for klinisk nevrofysiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun har fra 2016 europeisk eksamen innen søvnmedisin hvor hun har tittel "Expert Somnologist".

Beiske er doktorgradskandidat på UiO hvor hennes avhandling som bl.a. tar for seg subjektiv og objektiv utredning av uttalt søvnighet på dagtid. Hun leverte i juni og håper på å disputere før jul. 

Riktig døgnrytme hos barn

Søvnen reguleres av tre hovedfaktorer hos både barn og voksne:
• døgnrytmen
• oppbygget søvnbehov
• ytre forhold og vaner

Sommerferie med lange lyse dager, uten klare forpliktelser innbyr til senere leggetider.

- Dette kan påvirke barnets døgnrytme, fortrinnsvis ved å forsinke søvnfasen, noe som gjør det vanskeligere å stå opp i tide når skolen begynner, informerer søvneksperten.

- Det kan selvsagt føre til en utfordrende start på skoleåret, med trøtte barn som har vansker med å omstille seg til en regelmessig søvn våkenhetsrytme, sier Kornelia Beiske.

 

guttIkkeSove.jpg
LEGGETID: Vanskelig å sove når det er lyst ute. Foto: Shutterstock/OUS

 

Begynn i god tid før skolestart

De fleste som har barn vet at det kan være vanskelig å få dem inn i rutiner igjen, nettopp fordi de ikke er søvnige ved ønsket leggetid. Dette kan gjøre leggetid til en kamp.

- Har barnet ikke søvnvansker ellers, bør man ta grep før skolestart og fordre til regelmessige legge- og oppvåkningstider med søvnhygieniske tiltak, oppfordrer søvneksperten.

Råd for å få til god søvn:

 • Regelmessig leggetider og oppvåkningstider – helst samme tid både ukedager og helg.
 • Har barnet blitt vant til senere legge- og oppvåkningstider - i løpet av sommerferien kan man prøve å få tilbake den vanlige rytmen ved å gradvis legge og vekke barna tidligere før skolestart til ønsket døgnrytmen er oppnådd.
 • Prøv for eksempel å legge og vekke de 15 – 30 min tidligere hver dag uken før skolen begynner. 
  Forsøk å holde denne rytmen også i helgene. For å la barnet « sove ut» i helgene kan bidra til å forskyve døgnrytmen.
 • Lag regelmessige, rolige ritualer i forbindelse med legging. Sett av ca. 20 – 30 minutter til dette. For eksempel bading, tannpuss og lesing før barnet pakkes inn for natten.
 • TV, datamaskin og andre skjerm bør unngås siste timen før leggetid, og bør ikke tillates i barnets soverom. Visste du at programmer/spill kan virke stimulerende? Og blålys fra disse apparatene kan også føre til vansker med innsovning.
 • Unngå store måltider de siste to timene før søvn, og koffein innholdige mat eller drikkevarer de siste tre - fire timene før søvn (for eksempel sjokolade, kakao, cola).
 • Soverommet bør ikke brukes når grenser settes eller når barnet blir disiplinert. Soverommet skal oppleves som et positivt sted for barnet å være.
 • Man skal være oppmerksom på at for lite fysisk aktivitet på dagtid, samt aktiviteter/trening som slutter kort tid før ønsket leggetid, kan gi lengre innsovningstid hos barnet.
 • Omgivelsene i soverommet bør optimaliseres for søvn. Temperatur på soverommet bør ikke være for varmt eller for kaldt. Støy bør unngås og sengen må oppleves av barnet som komfortabelt. Lysstyrken bør holdes til et minimum.
 • Søvnbehovet for barn mellom 6 og 15 år er rundt 10 timer, uavhengig av aldersforskjeller, men med store individuelle avvik.

Eldre søsken bør således ikke nødvendigvis ha senere leggetider dersom foreldrene opplever at alle barna får nok søvn og virker uthvilte og opplagte om dagen.

- Dersom man opplever gode rutiner med hensyn til søvn, men barnet har vedvarende vansker med innsovning (insomni), bør man være var på symptomer som for eksempel høylytt snorking, pustevansker/pustestopp, uvanlige oppvåkninger om natten og søvnighet på dagtid, forklarer søvnekspert og overlege, Kornelia Beiske.

Slike symptomer kan gi mistanke om at barnet har en bakenforliggende søvnsykdom som bør utredes videre. Dette kan enkelte ganger innebære utfylling av søvndagbok over 1 – 2 uker, og dersom indisert søvnregistrering.

Du kan lese mer om søvnforstyrrelser her: