HELSENORGE

Roche Norge første legemiddelselskap i IMPRESS-Norway

Roche Norge bidrar med åtte ulike medisiner i IMPRESS-Norway, et nasjonalt forskningsprosjekt om presisjonsmedisin mot kreft.

Bilde av celler
Med Roche Norge på laget er IMPRESS-Norway et skritt nærmere å kunne skreddersy medisiner mot de unike cellene i hver enkelt kreftsvulst.

​IMPRESS-Norway er en stor nasjonal kreftstudie innen presisjonsmedisin, hvor målet er å kunne skreddersy kreftbehandling ved hjelp av genanalyser som avslører hvilke medikamenter som best kan bekjempe hver enkelt kreftsvulst.

Trenger tilgang til medikamenter

En nøkkelfaktor for at IMPRESS-Norway skal bli en vellykket presisjonsmedisin-studie er tilgang til mange forskjellige legemidler. IMPRESS-Norway er derfor i dialog med en rekke forskjellige firmaer, og nå går altså Roche Norge, som første legemiddelskap, inn i IMPRESS-Norway. Roche bidrar med åtte legemidler, og en diagnostisk gentest via selskapet Foundation Medicine som er en del av Roche-gruppen.

Foto av prosjektleder Åslaug Helland

Prosjektleder Åslaug Helland

- Dette er veldig gledelig, og det er viktig for den planlagte oppstarten av studien! Roche har mange spennende og effektive legemidler og vi er veldig glade for å kunne tilby dem til pasienter i IMPRESS-Norway-studien, sier Åslaug Helland, prosjektleder for IMPRESS-Norway.

Finne riktig medisin for "riktig" type kreft

Det finnes i dag en rekke målrettede kreftlegemidler som er rettet mot spesifikke molekylære endringer i kreftcellene. En utfordring i kreftbehandling er å få på plass diagnostikk som kan si hvilke pasienter som har nytte av hvilke legemidler. En annen utfordring er at pasientgruppene som har nytte av behandlingen ofte blir svært små, noe som gjør at dagens system for å godkjenne nye behandlinger ikke er egnet.

IMPRESS-Norway jobber etter en presisjonsmedisin-modell som gjør det mulig å teste effekten av legemidler på pasienter med en karakterisk molekylær profil. Erfaringene herfra vil forhåpentligvis utvide vurderingene av kost-nytte for svært små pasientgrupper.

Foto av Kjetil Taskén

Kjetil Taskén, leder av Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus

– Tilfellene med en bestemt mutasjon, som skal kombineres med et bestemt legemiddel, kan være så få at jobben med å samle dokumentasjon og så søke om godkjenning vil være for dyr, med mindre dette tilrettelegges og effektiviseres, sier Kjetil Taskén, medlem av studieledelsen i IMPRESS og leder av Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, til Dagens Medisin (les hele artikkelen i Dagens Medisin)

Resultatene fra IMPRESS-Norway vil også bli en del av diskusjonene i CONNECT, et nyetablert offentlig-privat samarbeid for presisjonsmedisin.

Politisk støtte

Helse- og omsorgsdepartementet har lenge ønsket konkrete planer for innføring av presisjonsmedisin blant annet i kreftbehandling. Statsråd Bent Høie fremhevet IMPRESS-Norway både i Sykehustalen 2021 og i den nylig publiserte handlingsplanen for kliniske studier som en modell for innføring av presisjonsmedisin innen kreft.

De langsiktige målene med IMPRESS-Norway er å bidra til kunnskapsheving i hele Norge, gi pasienter tilgang til ny behandling og muliggjøre implementering av presisjonsmedisin i helsevesenet.

Flere pasienter og samarbeid over landegrensene

Roche er altså første legemiddelselskap inn i IMPRESS-Norway. Med de åtte legemidlene fra selskapet kan en rekke norske pasientgrupper delta i studien. IMPRESS-forskerne kan også skaffe seg erfaringer på sjeldne kreftdiagnoser, og samarbeide med forskere i andre land som bruker de samme legemidlene i sin forskning (for eksempel de europeiske presisjonsmedisin-studiene ProTarget og DRUP).

Dette samarbeide sikrer at forskningen får rekruttert nok pasienter til hver studiegruppe, og dermed gi forskerne bredere grunnlag for å vurdere effektene av forskningen.

Firma skal tilby åtte legemidler i studie på presisjonsmedisin, Dagens Medisin 28.01.2021First pharma company joins IMPRESS-Norway, Oslo Cancer ClusterDe regionale helseforetakene støtter IMPRESS-Norway med 50 millioner, Oslo universitetssykehus Les mer om IMPRESS-Norway på forskningsprosjektets egen nettside