HELSENORGE

Rydder opp i ansvars- og eierforhold ved Radiumhospitalet

Statsråd Bent Høie, administrerende direktør Bjørn Erikstein og Ole Petter Parnemann, styreleder i Stiftelsen Det Norske Radiumhospital, undertegnet sist uke en avtale som rydder opp i eierforholdene ved det spesialiserte kreftsykehuset, og samtidig bidrar til å realisere det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet.  

Statsråd Bent Høie, administrerende direktør Bjørn Erikstein og Ole Petter Parnemann, styreleder i Stiftelsen Det Norske Radiumh

​Et nesten 10 år langt arbeid er med dette kommet fram til en løsning. Mens Det norske radiumhospital i sin tid ble opprettet som en stiftelse, har sykehusdriften med årene først gått over til staten, og senere til helseforetaket Oslo universitetssykehus.

Lenge uavklart eierskap

Stiftelsen Det Norske Radiumhospital eksisterer imidlertid fortsatt, og eierskapet til sykehuseiendommen og øvrige eiendommer i tilknytning til Radiumhospitalet ble ikke avklart da Staten overtok sykehusdriften.

Eiendommen overføres til staten

29. juni 2017 undertegnet Helse- og omsorgsdepartementet, Stiftelsen Det Norske Radiumhospital og Oslo universitetssykehus en avtale om en løsning.

Avtalen innebærer at sykehuseiendommen på Radiumhospitalet - med de bygg som står på den - overføres til staten. Midlene fra salg av øvrige eiendommer tilknyttet Radiumhospitalet brukes til å delfinansiere et brystkreftsenter i tilknytning til det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet. Stiftelsen vil etter dette avvikles. Verdien i sykehuseiendommen og midlene fra eiendomssalg bindes til formålet kreftbehandling og kreftforskning i 30 år fremover.

– Forskning på kreft og behandling av kreftsykdom vil være en viktig del av helsetjenesten i overskuelig framtid, og denne avtalen bidrar til å styrke tilbudet til pasientene, sier Bjørn Erikstein.