Samarbeidsprosjekt 2017 fra LDH

Søknadsfrist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialhelsetjenesten og LDH er 1. februar 2017  

 


Lovisenberg diakonale høgskole avsetter årlig midler til samarbeidsprosjekt som har som målsetning å styrke kvaliteten på praksisstudiene til studentene og bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten.


Midlene tildeles etter skriftlig søknad og søknadsfristen for neste års tildelinger er 1. februar 2017.

Plakat Samarbeidsprosjekt 2017.pdf

Les mer om samarbeidsprosjektet på hjemmesiden til Lovisenberg diakonale høgskole