Samhandlingsmidler 2020

Her finner du oversikt over satsingsområdene for Samhandlingsmidler 2020 med kriterier, søknadsskjemaet, veileder og tips for utforming av søknad.  

På bakgrunn av erfaringene fra tidligere år, vil det også i 2020 bli mulighet for til å søke om midler til Samhandlingsprosjekter.

Jamfør ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 vil følgende prioriterte pasientgrupper for Samhandlingsmidler 2020 være:

  • Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser

Søknadsfrist for innlevering av søknad er: 15.4.2020,  kl. 14:00

Mer informasjon finner du i vedlagte dokumenter:

Satsningsområdene

Veileder

Søknadsskjema

Kontaktperson er Kari Skredsvig