HELSENORGE
Beredskapsøvelse:

SAR Queen AW101 lander på Ullevål sykehus

Oslo universitetssykehus, med bistand fra Forsvaret og Justis- og beredskapsdepartementets NAWSARH-prosjekt, gjennomfører en beredskapsøvelse med det nye redningshelikopteret SAR Queen AW101 på Ullevål sykehus 18. november. 


Foto av helikopter
Det nye redningshelikopteret SAR Queen AW101 gjennomfører prøveflyging på Ullevål sykehus fredag 18.november

​Hensikten med øvelsen er å høste erfaringer for å ivareta sikkerheten til pasienter, ansatte og myke trafikanter når redningshelikopteret settes i drift i 2023. 

 OUS øver regelmessig på beredskapssituasjoner som kan ramme samfunnet. Pasienter fra ulykker og hendelser fraktes til sykehus med ambulanse, luftambulanse eller redningshelikopter. Når det nye redningshelikopteret SAR Queen settes i drift fra Rygge flystasjon i 2023 skal det kunne lande på Ullevål sykehus. Det er derfor viktig at vi øver samhandling og sikkerhetssystemet rundt hendelser hvor vi vil ha behov for å benytte redningshelikopter til pasienttransport. Det nye redningshelikopteret har kraftigere rotorvind som bidrar til behov for å øve og kartlegge nødvendige sikkerhetstiltak. 

Når vi nå øver hele vårt system, fra samhandling og nytt utstyr til sikkerhetstiltak er dette for å få en totaloversikt og konsekvenskartlegging og beskrivelse av landingen. Vi skal gjennomføre to landinger 18. november, hvorav den ene med fullt pasientforløp. I forbindelse med øvelsen bør pasientene informeres om at de bør møte i god tid og at området i hovedinngangen vil være stengt for myke trafikanter under landing.

Hva skjer 18. november?

 • ​​Øve samhandling, varslingsrutiner, avsperring og sikring av området ved landing sammen med politiet, kommunen, Ruter og andre. 
 • Undersøke potensiell risiko med tanke på sikringer av bygninger, sperre områder for myke trafikanter, vurdere effekt av sperringer
 • Kartlegge hvordan vindstrømmer påvirker på bakkenivå

Tidsplan

 • ​09:00 -  Sikring av området av Politi og sikkerhetsseksjonen ved OUS 
 • 10:00 - Landing nr.1
 • 10:40 - Landing nr.2 
 • 11:00 Øvelsen avsluttes og evalueres

For din egen sikkerhet 

Andre sikringstiltak

 • ​Bussene stopper ikke ved hovedinngangen til Ullevål under landing, men vil slippes av lengre unna og kan benytte inngang gående.
 • I parkeringshuset vil myke trafikanter følges ut til sikker sone og sjåfører av biler som kommer i perioden vil få informasjon om når de kan forlate kjøretøyet
 • Holdeplasser for sparkesykler er flyttet til lengre unna
 • Vinduer og verandadører i bygg 1,4,7 og 9 blir stengt
 • Utgangsdører blir låst, og det settes opp skilt
 • Det etableres sikre områder for ansatte og publikum, se kart
 • Bygninger, tak, luker og antenner er gjennomgått og sikret i forkant
 • Det blir feid i gater rundt helikopterplassen og i parkeringshuset
 • Trær og beplantning er gått over og beskjært etter behov