HELSENORGE

Se opp for falske fakturaer fra sykehuset

Vi er blitt oppmerksomme på at det sendes ut falske fakturaer i sykehusets navn, nærmere bestemt Aker universitetssykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Vi anbefaler at dere sletter den og rapporter som spam. Ikke klikk på lenker i mailen, sykehuset inkluderer ikke lenker i sine fakturaer.

Dette er ikke e-poster som er sendt ut av sykehuset.