Sjeldent tilbud for unge med diabetes og ADHD i regi av OUS

Familiekurs med fokus på ADHD og diabetes arrangeres av NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser, i samarbeid med Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes – Barnediabetesregistret.

Torild Skrivarhaug og Siv Janne Kummernes fra Barnediabetesregistret, samt Egil Midtlyng og Kristin Bakke (NevSom.)
Fra venstre: Leder Torild Skrivarhaug og diabetessykepleier Siv Janne Kummernes (Barnediabetesregistret), samt psykologspesialist Egil Midtlyng og overlege Kristin A. Bakke (NevSom). Foto: Marit Skram.

​Krevende behandlingsregime

Unge pasienter med diabetes må lære seg et behandlingsregime som for mange er ganske krevende. Dersom de også har ADHD, en diagnose med oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet, kan det være ekstra vanskelig å få etablert gode behandlingsvaner. Det kan få alvorlige konsekvenser for diabetessykdommen og dermed også for helsetilstanden deres både på kort og lang sikt.

Målsetting ved kurset

En av målsettingene med kurset er å gi denne pasientgruppen og deres pårørende mer kunnskap både om diabetes og ADHD, om utfordringene ved å ha begge tilstandene sammen, og hvordan behandling kan legges opp. En annen viktig målsetting er å la de møtes for å utveksle erfaringer seg i mellom.

Sist, men ikke minst, vil kurset gi oss som har fokus på disse to diagnosene, bedre innsikt i vanskene den enkelte som har begge diagnosene står oppe i sammen med sine nærmeste. Barn med diabetes og ADHD har deltatt på et slikt kurs èn gang tidligere, men så langt vi vet er dette første gang det lages et kurs spesielt for akkurat denne målgruppen. 

Om kurset:

Kurset blir holdt på Frambu utenfor Oslo i uke 15 (8. – 12 april).
Påmeldingsfrist: 14. februar.

Les mer om program og påmelding her