Sjeldne diagnoser og helsepedagogikk

Nytt studieemne på Høgskolen i Innlandet

For første gang er det laget et eget studieemne om sjeldne diagnoser. "Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser" starter ved Høgskolen i Innlandet i januar. Studiet er i hovedsak nettbasert med varierte undervisningsformer kombinert med obligatoriske arbeidskrav. Noe for deg eller noen du kjenner?

Nytt studietilbud om sjeldne diagnoser ved Høgskolen i Innlandet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Det er anslagsvis 50.000 mennesker i Norge som har en sjelden diagnose. Det finnes mer enn 1000 ulike sjeldne diagnoser. Det er dokumentert at mangel på kunnskap blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende. Det er vesentlig for personer med sjeldne diagnoser at tjenesteyterne i deres hjemkommune har egen kunnskap, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk dreier seg om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen fagfeltet pasient- og pårørendeopplæring. Sentralt i dette står det å styrke brukerens handlingskompetanse og å motvirke forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet til hjelpeapparatet.


Studieemnet består av følgende moduler

  • Hva er en sjelden diagnose?
  • Ulike typer diagnoser og særlige utfordringer ved dem
  • Helsepedagogikk ved sjeldne diagnoser
  • Livsløpsperspektiv og langsiktig planlegging
  • Holdninger og etikk


Oppstart: Studiet starter i slutten av januar 2019
Poeng: Bestått eksamen gir 15 studiepoeng
Søknadsfrist: 15. desember

Les mer om studieplaner og søknad på Høgskolen i Innlandets nettside.

Høgskolen i Innlandet har opprettet studiet "Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser" sammen med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.


Relatert studieemne:

Les om kurset Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, i regi av fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.


Til NevSoms forside