HELSENORGE

Små grep ga innovasjon i praksis

Samarbeid gir ofte gode resultater. Denne gangen førte det til forbedring både for pasientene, behandlingsteamet og sykehusets økonomi. Et kinderegg!

​- Ved å tenke nytt og samarbeide med Sykehusapoteket på Ullevål, har vi klart å lage en logistikk for produksjon av ferdigopptrukne sprøyter for injeksjon i øyet som både forbedrer kvalitet og forbedrer pasientflyten. Samtidig sparer vi sykehuset for betydelige medikamentkostnader, sier avdelingsleder ved Øyeavdelingen Morten C. Moe.

Behandling av våt makuladegenerasjon

Øyepoliklinikken på OUS utfører rundt 350 behandlinger hver uke hos pasienter med såkalt våt makuladegenerasjon (våt AMD). Det er en øyesykdom som gir betydelig svekkelse av skarpsynet. For å hindre at sykdommen utvikler seg må mange av pasientene komme regelmessig for å få injisert medikament inn i øyet. Men kostnadene per behandling er høye, opp mot 7000 kroner per hetteglass. I tillegg er det avgjørende at opptrekk og injeksjon av medikamentene gjøres under sterile forhold for å redusere risikoen for alvorlige øyeinfeksjoner.

Samarbeid med Sykehusapoteket

Klokken 0900 om morgenen starter poliklinikken for injeksjonsbehandlingen. Behandlingsteamet består av en lege og en sykepleier. Da skal injeksjonene til dagens pasienter i første økt trekkes opp. Dette tar opp mot 20 minutter. Det er en møysommelig prosess å trekke opp sprøytene fordi alt må være absolutt sterilt. Det må ikke komme noen bakterier inn på øyet. Det gjorde at første pasient sjelden kom inn til oppsatt tid men ble sittende å vente til dette var klart. Dermed ble det fort forsinkelser.

Seksjonsleder på poliklinikk for medisinsk oftalmologi Øystein K Jørstad og avdelingsleder på Øyeavdelingen Morten C Moe utfordret derfor Sykehusapoteket på Ullevål til å gjøre som de hadde sett i USA: Produsere ferdigopptrukne sprøyter, effektivisere driften og få flere behandlinger ut av hvert hetteglass.

- Vi syntes dette var en god ide, sier avdelingsleder for sterilproduksjonen ved Sykehusapoteket Dag Fossum (bildet til venstre), som gjerne blir utfordret på å tenke nytt. - Det må være mulig å produsere bruksklare sprøyter til hver pasient, i stedet for hetteglass som rommer for mye medisin og som vi må kaste.

På sykehusapotekets sterilavdeling har de derfor startet produksjonen av ferdigopptrukne sprøyter som er helt sterile. Også her er det en møysommelig prosess, men de har fasilitetene og kvalifisert personell som gjør det sterilt, effektivt og trygt. Og de klarer å produsere tre sprøyter i stedet for kun et eller to fra hvert hetteglass slik at de får benyttet hele innholdet til aktiv behandling.

Treparts-samarbeid

Men det hjelper ikke å trekke opp sprøytene, hvis de ikke blir levert også. Holdbarheten er kort, kun ett døgn, så det er viktig at det kommer daglige leveranser av sprøytene.

- Vi har mange som får dette medikamentet hver dag, og vi er avhengige av korrekte leveranser to ganger daglig. Portørtjenesten på sykehuset var derfor svært viktige for å få dette til, sier enhetsleder for sykepleiertjenesten ved Øyepoliklinikken Hilde V. Sylten. Hun har ansvar for å bestille opp korrekt antall doser hver dag.

Sykehusapoteket har trukket opp disse sprøytene siden mars 2016, og allerede nå ser Øyepoliklinikken at de kan bruke mindre tid til å trekke opp medikament og dermed mere tid til å behandle pasientene, og gevinstene er flere:

  • Redusert risiko for alvorlige øyeinfeksjoner (endoftalmitt) og fremmedlegeme i sprøytene. Alle sprøyter blir trukket opp i isolator med klasse A krav for sikker legemiddelhåndtering og visuelt kontrollert av spesialutdannet personale
  • Betydelig reduksjon i medikamentutgifter for sykehuset (opp mot 1 million kr/mnd.), fordi man klarer å benytte innholdet fra ett hetteglass til flere behandlinger gjennom en nøye kvalitetssikret prosedyre.

Det beste av alt er at alle er fornøyde med resultatet: Øyepoliklinikken blir mer effektive og kan bruke mer tid på det de er aller best på nemlig å behandle pasientene, Sykehusapoteket kan drive tjenesteinnovasjon for å utvikle nye prosedyrer som sikrer trygg og kostnadseffektiv behandling, og pasienten opplever bedret flyt og mindre forsinkelse i behandlingen.

På bildet ser du fra venstre avdelingsleder ved Øyeavdelingen Morten C. Moe, enhetsleder for sykepleiertjenesten ved Øyepoliklinikken Hilde V. Sylten og seksjonsleder på poliklinikk for medisinsk oftalmologi Øystein K Jørstad.