Streik i sykehuset

Arbeidsgiverforeningen Spekter og YS- og LO-medlemmene i sykehusene har ikke kommer til enighet etter mekling. Fra i dag 29. mai, er dermed 119 medarbeidere i Oslo universitetssykehus tatt ut i streik. Pasienter som har time i sykehuset, skal møte som normalt.

​LO/YS og Spekter ble ikke enige om pensjonsbestemmelser i årets forhandlinger. YS-forbundene Delta og Parat, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen er blant forbundene som krever pensjonsopptjening uavhengig av stillingsprosent for sine medlemmer i sykehusene. I dagens system må sykehusansatte ha en stillingsprosent på minst 20 prosent for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen.

Fem sykehus er tatt ut i fase 1 i streiken. I Oslo universitetssykehus gjelder dette 119 medarbeidere i ulike seksjoner. Medarbeiderne som er tatt ut i Oslo universitetssykehus, er medlemmer i Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

I fase 1 rammer streiken blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, koordinering av pasientforløp og teknisk drift i Oslo universitetssykehus.