HELSENORGE

Styret anbefaler oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Styret for Oslo universitetssykehus har tirsdag kveld vedtatt å anbefale oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Vedtaket ble gjort mot de tre ansatterepresentantenes stemmer. Saken går nå videre til styret for Helse Sør-Øst.

​Styret fikk en gjennomgang av arbeidet som er gjort de siste månedene med rapporter om konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, fagfordeling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, smittevern og barn og ungdom. Styreflertallet anbefaler i sitt vedtak at disse rapportene blir lagt til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.

Styret berømmet i sitt vedtak innsatsen fra ansatte og andre som i en krevende situasjon med Covid-19-pandemien, har vært involvert i og medvirket til et omfattende og faglig godt begrunnet utredningsarbeid.

Se protokoll fra styremøtet med vedtak og protokolltilførsel fra ansatterepresentantene (pdf)