HELSENORGE

Styret i Helse Sør-Øst vedtok Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 16. desember å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen.

 

​​– Styret har godkjent et prosjekt som i betydelig grad styrker sykehustilbudet i Oslo og i hele landet. Nye Aker og Nye Rikshospitalet legger til rette for en god og likeverdig pasientbehandling. De nye sykehusbyggene vil også gi økt behandlingskapasitet for å møte en forventet befolkningsvekst, sier Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Forprosjektrapportene ble godkjent i styret mot de ansattvalgte styremedlemmenes stemmer.

– Jeg er glad for at styret i Helse Sør-Øst i dag har vedtatt å gå videre med Nye Aker og Nye Rikshospitalet. OUS har landets eldste sykehusbygg, og vi trenger nye bygg for å sikre optimal pasientbehandling også i framtida. Dette skal vi jobbe godt med i tida framover sammen med fagfolk og tillitsvalgte, sier administrerende direktør i Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Lein Bjørnbeth. 


Les mer på Helse Sør-Østs nettsider.