Ta vare på hverandre i en vanskelig tid

Erfaringer fra tidligere epidemier kan gjøre oss bedre rustet til å takle forekomster av symptomer på stress i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien. 

​Spesialist i psykiatri ved Oslo universitetssykehus Petter Andreas Ringen har gjennomgått 145 publikasjoner fra de siste 20 år om psykisk helse og epidemier.

- Helsetjenesten spiller en viktig rolle når det kommer til primærforebyggende tiltak, skadereduksjon og behandling innenfor psykisk helsevern og avhengighet. Men hver og en av oss har et ansvar for å ta vare på hverandre i den situasjonen vi befinner oss i nå, sier han.

Les hele intervjuet med Petter Andreas Ringen på nettsidene til Helse Sør-Øst