Testpoliklinikk og callsenter trenger personell

Det ble i går opprettet en egen testpoliklinikk for koronasmitte på Oslo universitetssykehus. Ansatte oppfordres til å bidra i en egen "ansattpool" både til testpoliklinkken og til callsenteret. Callsenteret håndterer henvendelser fra pasienter og ansatte.

Ansatte på testpoliklinikken, bygg 30, Ullevål sykehus.

Spesialrådgiver Marianne Thorbjørnsen fra Stab medisin, helsefag og beredskap, sier at det er til to steder det behøves ekstra bemanning.

- Ansatte på testpoliklinikken, hvor man tester for koronasmitte, bør kunne journalføring.

Leger, sykepleiere, laboranter, kontorpersonell og vikarer kan søke. Du må kunne jobbe hele vakter 09-17 mandag til søndag. Du velger selv hvilke dager du skal jobbe.

I følge Matthias Baaske, direktør i Stab medisin, helsefag og beredskap, vil ansatte ha direkte kontakt med pasienter.

- Det vil være en infeksjonsjonsmedisiner og en hygienesykepleier fra Smittevern tilgjengelig hele tiden, sier Baaske.

Ansatte vil få ordinær overtidsbehandling. Dette registreres i GAT som overtid, merket med prosjektnummer, slik at det ikke belastes ordinær arbeidsplass.

Matthias Baaske
Matthias Baaske, direktør i Stab medisin, helsefag og beredskap på Oslo universitetssykehus.

Callsenteret trenger sykepleiere og helsesekretærer

Callsenteret skal bemannes opp med ansattgruppe som kan snakke med pasienter og ansatte. Sykepleiere og helsesekretærer oppfordres til å søke.

På callsenteret vil ikke de ansatte ha fysisk kontakt med pasienter.

Callsenter Ansatte på callsenteret, bygg 30 på Ullevål sykehus.


Både callsenteret og testpoliklinikken har åpent fra kl. 09.00 – 17.00 mandag til søndag. 

De vil bli satt inn i en «ansattpool» og få opplæring, og få tildelt vakter når de kan.

Kontakt Matthias Baaske, direktør i Stab medisin, helsefag og beredskap, hvis du har mulighet til å bidra i dette arbeidet. Baaske lager bemanningsplan. Send oversikt over hvilke hele dager du ønsker å jobbe til Matthias Baaske: mabaas@ous-hf.no