Thelmas anfall

Aktuell kronikk fra Spesialsykehuset for epilepsi. I kronikken utvides og nyanseres forståelsen av anfallene til hovedpersonen Thelma i Joachim Triers film med samme navn.

Hilde Nordahl Karterud
Hilde Nordahl Karterud er psykiatrisk sykepleier ved Spesialsykehuset for epilepsi og har nettopp avlagt en doktoravhandling om psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES). Slike anfall er ikke uvanlige, men lite kjent.

​​Kronikken tar utgangspunkt i filmen "Thelma" av Joachim Trier. Hovedpersonen i filmen får noen uforklarlige anfall. I fagmiljøet betegnes slike anfall som psychogenic non-epileptic seizures, forkortet til PNES.

Les kronikken i Dagsavisen