Helsenorge

Til pasienter, pårørende og besøkende: Hjelp oss å begrense koronasmitte i sykehuset

Ring sykehuset før du kommer hvis du hoster, har feber eller er tungpustet OG tror du kan være koronasmittet. Men - ikke ring 113 hvis det ikke er fare for liv og helse. Det nummeret er bare for nødssituasjoner.

Sykehuset behandler mange pasienter med nedsatt immunforsvar. For mange av disse vil det være kritisk hvis de blir utsatt for smitte. Alle må ta ansvar for å begrense smittespredning.

Vi oppfordrer pasienter, pårørende og besøkende om å ringe først hvis du kan ha vært eksponert for smitte og har følgende symptomer:

  • Forkjølelse (hoste, rennende nese, vondt i halsen, osv)
  • Er tungpustet
  • Feber

Du må også ringe før du møter på sykehuset, hvis du tror du kan være smittet.

Ta kontakt med avdelingen der du har time for å avklare om du kan møte på sykehuset. Nummeret står i innkallingsbrevet ditt.

Ikke ring 113 med spørsmål om korona

Ikke ring nødtelefon 113 med spørsmål om korona. Dette nummeret er kun for nødssituasjoner, hvor det kan være fare for liv og helse.

Det er veldig mange som ringer medisinsk nødtelefon for å få svar på spørsmål om koronasmitte. Dette kan føre til at folk med annen alvorlig sykdom ikke når gjennom på telefon. Hvis du mistenker at du kan være smittet av koronavirus skal du ringe fastlegen din. Dersom du ikke får kontakt med fastlegen kan du ringe legevakt på 116 117. 

Se nettsiden til folkehelseinstitutttet eller ring Helsedirektoratet 815 55 015 for generelle spørsmål om koronasmitte.