HELSENORGE
Forskningsbiobanker og kvalitetsregistre

Tildeling av sentrale forskningsmidler 2017

Sykehuset har siden 2013 lyst ut midler som skal stimulere til infrastruktur- eller etableringstiltak innen biobank- og registerfeltet. Nå er innstillingen for 2017 klar. 

​Det ble for 2017 lyst ut 1.5 millioner kroner til forskningsbiobanker og 2.1 millioner kroner til kvalitetsregistre. Midlene blir tildelt som et årlig engangsbeløp. Direktør forskning, innovasjon og utdanning har gitt Biobank- og registerutvalget i oppgave å foreslå en fordeling.

Utvalget mottok 60 søknader med en samlet søknadssum på nesten 20 millioner kroner. Av disse var 24 søknader om midler til forskningsbiobanker og 36 om støtte til kvalitetsregistre.

Biobank- og registerutvalget gjennomgikk alle søknadene og la frem forslag til innstilling. Direktør forskning, innovasjon og utdanning har vedtatt fordelingen i henhold til innstillingen. Vedtaket er fremlagt for sykehusets ledermøte 20. desember.

Elleve forskningsbiobanker og ni kvalitetsregistre får tildelt midler i 2017:

ForskningsbiobankSøkerKlinikkSøkt sumInnstilt sumInnvilget til 
Prospektiv studie av alarminer og inflammasjonsmediatorer hos traumepasienterTorsten EkenAKU110 00080 000Fryser 
 
OUS Barnekreft BiobankMonica Cheng Munthe-KaasBAR195 500160 000Lønn 
TarmsykdommerKnut LundinKIT110 25028 000Samtykkeregister 
Forskningsbiobank for inflammasjon og kliniskJorunn Hagen RønsenKIT250 000150 000Fryser/Skanner
immunologi
Biobank for tørre øyneTor Paaske UtheimKLM64 00064 000Fryser
Generell kreftbiobankGunnar SæterKRE500 000160 000Fryser/allikvoteringsutstyr
ErnæringsbiobankAnne HøidalenKRE500 000280 000 Lønn
Sectio-biobankAnnetine StaffKVI108 750100 000Alarmsystem
Generell forskningsbiobank for diabetes, endokrinologiske og metabolske sykdommerKåre BirkelandMED450 000254 000Lønn
Nevrovitenskapelig biobankEspen DietrichsNVR450 000200 000Lønn
Den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk (NONSTOP-GEN)Benjamin HummelenPHA94 00024 000Frikjøp 
    1 500 000 
KvalitetsregistreSøkerKlinikkSøkt sumInnstilt sumInnvilget til
CI kvalitetsregisterGreg Jablonski/Terje OsnesHHA310 000300 000Lønn/Medinsight 
TKDdatabaseArnt FianeHLK400 000200 000Lønn/Medinsight
Kvalitetsregister for Lever og galleveiskirurgiBjørn Atle BjørnbethKIT300 000250 000Lønn
Lymfom klinisk DBHarald HolteKRE154 500155 000lønn
Register for bildeveiledet invasiv nevroradiologisk  diagnostikk og behandling (RIND)Eva Astrid JacobsenKRN400 000300 000Medinsight 
Hjertesyke gravideMette-Elise EstensenKVI495 000296 000Lønn
Kvalitetsregister hypofyseadenomJens BollerslevMED263 750263 000Lønn/ Medinsight
Epilepsiregisteret SSEGrete Almåsbak/Eva BjørstadNVR136 250136 000Medinsight /lønn
NoFRACT osteoporoseregisterRuth AgaOPK200 000200 000Lønn/Medinsight 
    2 100 000