HELSENORGE

To ansatte ved OUS pustet inn ozongass

To ansatte ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus pustet inn gassen ozon onsdag kveld.

I forbindelse med pandeminen har sykehuset åndedrettsvern som kan gjenbrukes dersom det gjøres fritt for virus. Sykehuset har et gasstett rom for dekontaminering av åndedrettsvern. Utstyret dekontamineres med ozongass.

Det er i dette rommet to ansatte ved en feiltakelse kom i kontakt med gassen.  Begge fikk symptomer fra luftveiene og ligger til observasjon.


- Vi har varslet tilsynsmyndighet som nå skal få gjøre sine undersøkelser. Vi ser alvorlig på hendelsen og beklager på det sterkeste. Vi gjør nå noen strakstiltak slik at vi kan fortsette dekontaminering av utstyret. Vi har stort behov for å gjenbruke åndedrettsvern for å behandle pasienter med Covid-19, sier Øyvind Skraastad, klinikkleder ved Akuttklinikken.     

Hvor farlig er ozon?

Ozon (O3) er en reaktiv gass som består av tre oksygenatomer.  Ved inhalasjon reagerer ozon kjemisk med overflaten i luftveiene. Dette gir akutte luftveissymptomer som hoste, irritasjon i hals, smerter ved dyp innpust og i verste fall lungeskade.  Det finnes ikke spesifikk terapi og behandlingen er derfor støttende og lindrende. Prognosen ved kortvarig eksponering for ozon gass er god.

Kontakt

Øyvind Skraastad, 906 46 015