To forslag til slagsenter på OUS

I 2016 besluttet Helse Sør-Øst at alle Oslos slagpasienter skulle få én dør inn til slagbehandlingen. Nå har en arbeidsgruppe ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobbet frem konkrete forslag til to ulike organisasjonsmodeller for å få til dette.

Foto: Shutterstock En arbeidsgruppe ved OUS har jobbet frem konkrete forslag til to ulike organisasjonsmodeller for en slagavdeling med én dør inn.

– 2 millioner hjerneceller dør hvert eneste minutt dersom en blodåre er tilstoppet. Derfor er det uhyre viktig at pasienten kommer seg raskest mulig til effektiv behandling, forklarer nevrolog og leder for arbeidsgruppen «Én dør inn» - Slagbehandling på Oslo universitetssykehus, Mona Skjelland.

Hun påpeker at én dør inn vil føre til raskere og dermed bedre behandling av slagpasientene. Dessuten vil det føre til at hele Oslos befolkning får det samme behandlingstilbudet.

Nedsatte arbeidsgruppe

For å jobbe frem forslag til organisering av slagavdelingen nedsatte administrerende direktør, Bjørn Erikstein, en arbeidsgruppe. Gruppa har jobbet effektivt gjennom fem møter på forsommeren.

– I arbeidsgruppa opprettet vi raskt tre undergrupper som har sett på hver sin del av organiseringen; en undergruppe vurderte sykepleierorganiseringen i en ny modell, en undergruppe så på organiseringen av slagavdelingen og den siste vurderte organiseringen av vaktlag, forteller Skjelland.

To forslag til organisering

Arbeidsgruppa har jobbet frem to alternative modeller som nå er sendt til administrerende direktør. En beslutning for valg av modell er ventet i august 2018.

– Slagpasienter er en gruppe pasienter som ofte har mange tilleggssykdommer. Derfor er det viktig å ha inn kompetanse fra både nevrologer og medisinere (indremedisinere og geriatere, spesialister på sykdommer hos eldre). Derfor ser vi for oss ett tett samarbeid mellom nevrologer og medisinere uavhengig av modell, påpeker Skjelland.

Flere slagpasienter til OUS

I fjor ble 1700 pasienter innlagt på OUS med mistanke om slag. Nå skal sykehuset overta pasienter fra Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dermed vil OUS årlig motta vel 3000 pasienter som skal utredes med mistanke om hjerneslag.

– Dette skaper store utfordringer i akuttmottaket og for ambulansetjenesten. 60 % av pasientene som utredes for hjerneslag har en annen diagnose. Disse må utredes videre for å stille rett diagnose. Deretter blir pasientene innlagt på rett avdeling på OUS eller de blir sendt videre til et annet sykehus, primært Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus, forklarer Skjelland.

Én dør inn

Målet med den nye organiseringen er at slagpasienter skal få en dør inn til ett behandlingssted. Dette behandlingsstedet skal utføre alle typer behandling, også trombektomi (utfisking av blodpropp fra hjernens årer) i tillegg til trombolyse (medisin som løser opp blodpropper).

– Pasienter trenger å møte leger som er spesialister på hjerneslag. Derfor er det å samle kompetanse fra nevrologi og medisin inn i slagavdelingen en kvalitetssikring for pasientene våre, avslutter prosjektleder Skjelland.