HELSENORGE

To nye sentre for fremragende forskning

To nye forskningsmiljøer med tilknytning til sykehuset har fått status som Senter for fremragende forskning (SFF). Harald Stenmark og Stefan Krauss skal lede hvert sitt senter.

​Ifølge den internasjonale komiteen som valgte ut de ti sentrene, var kvaliteten på de fleste søknadene i siste runde svært høy. De vurderte de ti utvalgte sentrene som internasjonalt ledende på sine områder.

Vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå er hovedkriteriet for tildeling. Dette gjelder både for forskningen som er planlagt og for sentrets vitenskapelige ledelse. Sentrene må arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger der samarbeid og langsiktig forskningsinnsats er viktig. Sentrene skal også være aktive i utdanning av forskere og ha omfattende internasjonalt samarbeid.

Centre for Cancer Cell Reprogramming

Harald Stenmark

Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker hverandre. Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling.

- I hard konkurranse med 150 ulike forskningsmiljøer ble vi vurdert av internasjonale eksperter i flere omganger, noe som betyr at alle de vurderte sentrene er internasjonalt ledende innen sitt område. Jeg er derfor både stolt og glad for at Centre for Cancer Cell Reprogramming med Harald Stenmark som senterleder nådde helt opp forteller en fornøyd klinikkleder Sigbjørn Smeland.

Developing an integrated open access organ on chip platform for drug discoveryStefan Krauss

Senteret skal utvikle et "Organ på brikke", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Denne plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk påvirkning.
Senteret skal ledes av Stefan Krauss.