Tourettes syndrom: Europeisk spørreundersøkelse

For aller første gang er personer med Tourettes syndrom og deres familier over hele Europa (11 ulike språk) invitert til å hjelpe oss å fortelle forskere hva de ønsker at forskningen om Tourettes syndrom skal fokusere på. Dette spørreskjemaet er for personer med Tourettes syndrom over 18 år, eller deres pårørende.

 

​På vegne av Norsk Tourette Forening ber vi personer som har Tourettes syndrom, og er over 18 år om å svare på noen spørsmål.

PS om skjemaet:

Man må være fylt 18 år for å kunne svare på spørreundersøkelsen.

For spørsmål 2, er det alderen på den som fyller ut skjemaet som det skal krysses av for (ikke alderen på barnet hvis man svarer som foresatt til barn med Tourettes syndrom). Barnets alder oppgis i spørsmål 4.

Spørreundersøkelsen er anonym og resultatene vil bli lagt fram ved den Europeiske Tourettes syndrom-konferansen 2018 (ESSTS – European Society for the study of Toursette Syndrome) og andre steder.

Det tar kun noen få minutter å svare på undersøkelsen.

Her er lenken for å åpne spørreskjemaet.