HELSENORGE
Pressemelding

Tre pasienter isolert etter kontakt med smittet ansatt

Tre inneliggende pasienter på Oslo universitetssykehus ble isolert etter kontakt med smittet ansatt.

​Fakta/bakgrunn

Torsdag fikk en ansatt bekreftet smitte. Den ansatte har hatt nærkontakt med tre pasienter og tre andre ansatte. De inneliggende pasientene ble raskt isolert på egne rom og blir håndtert etter standard smitteregime. De tre ansatte er satt i karantene. Den smittede ansatte er i hjemmeisolasjon. Den ansatte har vært på arbeid med potensiell smitte i to dager. Årsaken til at flere ikke er berørt er gode rutiner med nødvendig avstand mellom kolleger.

Tidslinje

• Den ansatte merket symptomer 05.08.20
• Den ansatte ble testet 06.08.20
• Den ansatte fikk bekreftet smitte 06.08.20
• Smittesporing startet 06.08.20
• De aktuelle pasientene ble flyttet til isolat 06.08.20
• De tre ansatte ble satt i karantene 07.08.20

Gode rutiner

Administrerende direktør ved OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth sier gode rutiner har begrenset konsekvensene.
- Det er viktig å understreke at for pasientene som nå er isolerte, vil ikke dette få konsekvenser for videre behandling. Det er selvsagt ubehagelig for tre pasienter å vite at de har hatt kontakt med en som er smittet. Det beklager vi. Alle prosedyrer er blitt fulgt etter at mistanke om smitte ble reist, og jeg berømmer ledere og involverte for en god håndtering. Vi har hatt mange ansatte i karantene siden koronaviruset kom til Norge, men det er ikke så ofte vi har isolert pasienter som følge av nærkontakt med smittet ansatt.Derfor ønsker vi å informere om akkurat dette nå, sier Bjørnbeth.

Øvrig informasjon

- Når pasientene er skrevet ut skal de i karantene dersom de skal hjem eller i isolasjon dersom de skrives ut til sitt lokalsykehus
- Det er rundt 24.000 ansatte ved OUS. Det er per 7. august én ansatt som er bekreftet smittet. Totalt har 264 ansatte vært smittet. Det er per 7. august 13 ansatte i karantene.