Trening så tidlig som mulig etter alvorlig hjertesykdom virker

En ny viktig studie viser svært gode langtidsresultater for pasienter som starter hjerterehabilitering tidlig etter sykehusoppholdet. Studien viser også at det virker for folk i alle aldre og for folk med svært forskjellige utgangspunkt.

I en stor italiensk studie som ble publisert i verdensledende European Heart Journal i november i fjor kunne man vise til at koronarpasienter som deltok på tidlig, sammensatt hjerterehabilitering hadde 42 % redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom eller bli lagt inn på sykehus i løpet av de neste fem årene.

I samme publikasjon fulgte den sveitsiske idretts- og hjertelegen Christian Schmied opp studien med en kommentarartikkel der han trekker slutningen at rehabilitering virker, at det er viktig at den starter så tidlig som mulig og at pasientene fortsetter med trening etter endt opplegg. Han peker også på at studien inkluderte folk i alle aldre og med svært forskjellige utgangspunkt og at det derfor kan konkluderes med at dette virker for alle.

 

Sykepleiere og fysioterapeuter viser øvelser i en treningssal

Bli med og kom i gang så fort som mulig etter alvorlig hjertesykdom. Avbildet fra høyre til venstre er Lisbeth Onsum Vestheim, Marte Brautaset, Marianne Mælen Telneset, og Nina Steckmest.

 

Hjerterehabilitering ved Oslo universitetssykehus

Ved Oslo universitetssykehus kan du få tilbud om et organisert opplegg rundt hjerterehabilitering i den tidlige fasen etter alvorlig hjertesykdom. Opplegget er et tilbud du kan henvises til fra den sengeposten du har tilhørt på OUS eller fra fastlegen din. Henvisningene sendes til Hjertemedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus. Tilbudet er tverrfaglig sammensatt med sykepleier og fysioterapeuter så det er trygt og faglig forsvarlig.

– Vi har laget et veldig godt opplegg og står klare til å ta i mot pasienter med hjertesykdom i alle aldre.

Det er bevist at det er viktig å komme i gang så tidlig som mulig. Her hos oss kan du komme i gang i trygge rammer med et opplegg som du kan fortsette med i kommunal eller egen regi etter hvert, sier Nina Steckmest, spesialfysioterapeut ved Medisinsk klinikk i OUS.

– Vi er så glade for å ha fått på plass dette tilbudet til pasientene igjen. Det har vært et tomrom i tilbudet i denne kritisk viktige og tidlige fasen. Nå er vi her og venter på hjertepasientene som sogner til oss. Vi håper de forstår hvor viktig det kan være for dem og at de møter opp, sier Margrethe Øye Hole, seksjonsleder for fysioterapi i Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus.

 

Sykepleiere og fysioterapeuter vises i et speil med strekke- og bøyeøvelser

En tverrfaglig gjeng bestående av fysioterapeuter og sykepleiere fra hjertemedisin- og thorax-poster står klare til å lede deg gjennom den viktige første fasen.


 

– De som kommer til hjertehabilitering hos oss vil også få undervisning i forskjellige viktige tema som kosthold, trening, sykdomslære, medisiner, psykiske reaksjoner og stressmestring i tillegg til treningen, sier Lisbeth Onsum Vestheim.

Fant du det du lette etter?