HELSENORGE

Tverrfaglig samarbeid for kreftpasientens hjerte

Kardio-onkologisk poliklinikk er et rykende ferskt tilbud til pasienter som får kreftbehandling som belaster hjertet.

Foto av teamet
Fra venstre Kristin V. Reinertsen, Gheela Gulati og Sigrun Halvorsen (foto: Dag Kristiansen)

Hver dag får en rekke kreftpasienter behandling ved Oslo universitetssykehus. De er mottagere av cellegiftbehandling, stråleterapi og immunterapi. Disse behandlingene kan ha innvirkning på hjertet og påvirke hjertet negativt. I noen tilfeller er det hjertet som sier stopp for hvor mye en pasient tåler.

Tett samarbeid for tett sammenheng

– Når hjertet og kreftbehandlingen henger så tett sammen er det viktig for pasienten at det er tett samarbeid mellom onkologen og kardiologen. Pasientene må følges opp tett og det kan vi nå, sier Geeta Gulati som er LIS ved Hjertemedisinsk avdeling.

Gulati skrev doktorgrad om nettopp dette emnet og var med når AHUS åpnet den første poliklinikken av dette slaget i Norge. Det har etter hvert blitt stor internasjonal interesse for å tilby lignende oppfølging til kreftpasienter og OUS er tidlig ute med å etablere seg.

– Med tett samarbeid og god oppfølging vil vi ha et godt faglig grunnlag for å anbefale videre kreftbehandling eller ikke på bakgrunn av hva hjertet tåler. Det er klart at dette er viktig for pasientene våre, sier Kristin V. Reinertsen som er overlege ved seksjon for brystonkologi og ved seksjon for seneffekter etter kreftbehandling, Avdeling for kreftbehandling.

Internt tilbud

Det er primært brystkreftpasienter som får tilbud om dette og henvisning til kardio-onkologisk poliklinikk er foreløpig kun til internt bruk.

– De som tidligere ble fulgt opp med røntgenundersøkelser og dermed fikk litt ekstra bestråling, vil nå få utført ultralyd av hjertet her hos oss. Vi synes det er spennende å kunne formalisere et samarbeid mellom kreftleger og hjerteleger på denne måten og tror at pasienten vil få god nytte av dette tilbudet, sier Sigrun Halvorsen, avdelingsleder for Hjertemedisinsk avdeling.